TIMSS 2011

Over 60 land deltok i TIMSS 2011. Resultatene viste igjen en framgang i norske elevers prestasjoner i matematikk og naturfag på både 4. og 8. trinn. Spesielt gledelig var den betydelige framgangen i matematikk på 4. trinn fra 2003 til 2011. 

Noen sentrale funn:

  • I matematikk gjør norske elever på begge trinn det best i databehandling/statistikk.
  • I matematikk presterer elever på begge trinn det dårligst i tall/algebra.
  • I naturfag på 8.trinn er det kun signifikant framgang i geofag (spesielt astronomi).
  • I naturfag presterer elevene dårligst i fysikk.
  • På 8.trinn kan framgangen fra 2007 se ut til å skyldes høyere ambisjoner knyttet til læring og læringsresultater fra alle involverte aktører (elever, lærere, foreldre og skoleledere).
  • Lærerne rapporterte om et tryggere skolemiljø i 2011 enn de gjorde i 2007, samtidig rapporterte elevene om mindre mobbing i 2011 enn i 2007.   
  • Påvirkningen av sosioøkonomisk status på prestasjoner er noe mindre i 2011 enn den var i 2007.

Lenker

Framgang, men langt fram (hovedrapport, pdf)

Rammeverk TIMSS 2011 (norsk kortversjon, pdf)

Rammeverk TIMSS 2011 (hele rammeverket, engelsk, pdf)

Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS data for Norge og Sverige (pdf)

Internasjonal side for TIMSS 2011

 

 

Publisert 12. jan. 2015 15:38 - Sist endret 12. okt. 2020 13:15