TIMSS 2015

I 2015 var omtrent 60 land med i TIMSS-undersøkelsen. I Norge deltok elever på fjerde, femte, åttende og niende trinn, og på hvert trinn var omtrent 7 % av alle elevene med. I Norge var 140 skoler på barnetrinnet og 144 skoler på ungdomstrinnet involvert i undersøkelsen.

Alle data er nå samlet inn og har blitt kodet og analysert. Den internasjonale og nasjonale rapporten ble offentliggjort den 29. november 2016.

 

Resultater fra TIMSS 2015

Den norske TIMSS 2015 rapporten finner du her.

 

Jente som skriver i kladdebok.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)