Publikasjoner

Daugaard, L. M., & Dewilde, J. (2017). Flerspråklige lærere som opfindere – i danske og norske skoler. Nordand – nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, 12(1), 6-22. DOI:http://dx.doi.org/10.18261/issn.2535-3381-2017-01-02

Dewilde, J., & Creese, A. (2016). Shadowing in linguistic ethnography: Situated practices and circulating discourses in multilingual schools. Education & Anthropology Quarterly, 47(3).

Dewilde, J. (2015). Discursive shadowing as a methodological approach in a study of bilingual teachers. I G. Smyth & N. Santoro (Eds.), Methodologies for researching cultural diversity in education: International perspectives (pp. 10–24). Stoke-on-Trent, Stor-Britania: Trentham books.

Dewilde, J., & Kulbrandstad, L. A. (2014). Recruitment of teachers with an immigrant background ‒ Acceptance and requirements". International Journal of Education for Diversities, 3(2014), 37-64.

Dewilde, J. (2013). Ambulating teachers. A case study of bilingual teachers and teacher collaboration. (Ph.d.-avhandling), Universitet i Oslo.   

Følgende publikasjon er rettet mot praksisfeltet:

Dewilde, J. (2013). Ambulerende tospråklige lærere: Muligheter og utfordringer for lærersamarbeid. Bedre skole, 4.

Publisert 24. jan. 2019 09:25 - Sist endret 24. jan. 2019 09:25