English version of this page

Undervisning og læring i tverrfaglige skoleprosjekter (ph.d.-prosjekt)

Ph.d.-prosjektet undersøker hvilke spenninger, muligheter og utfordringer et tverrfaglig undervisningsopplegg innebærer for lærere og elever. Prosjektet skal også bidra med kunnskap om elevers meningsdannende prosess i tverrfaglige læringsmiljøer.

Lærer og elever jobber med fag knyttet til en modell av en vindmølle. Illustrasjonsfoto.

Hvilke muligheter og utfordringer innebærer et tverrfaglig undervisningsopplegg for lærere og elever? (illustrasjonsfoto: Colourbox).

Om prosjektet

Ph.d-prosjektet tar for seg to caser i de tverrfaglige temaene «bærekraftig utvikling» og «folkehelse og livsmestring» og har et tredelt fokus: 

  1. Hvordan planlegger lærere for tverrfaglig undervisning i disse temaene? 
  2. Hvordan implementeres slike tverrfaglige undervisningsopplegg i klasserommet, og hva slags rolle får læreren i dette arbeidet? 
  3. Hvordan støtter og utfordrer tverrfaglige undervisningsdesign opp under elevenes meningsdannende prosess? Hvordan ser det ut når elever arbeider på tvers av tradisjonelle faggrenser? 

Bakgrunn og gjennomføring

Prosjektet vokste frem i forbindelse med at ny læreplan (LK20) introduserte tre tverrfaglige temaer. Tidsrammen for prosjektet er fire år. 

Prosjektet bygger på en sosiokulturell forståelse av undervisning og læring. 
Studien er en casestudie, som går inn i en ungdomsskole og en videregående skole, hvor data samles inn gjennom

  • videoopptak av undervisning
  • intervjuer med elever og lærere
  • innsamling av relevante elevarbeider.

I prosjektet anvendes interaksjonsanalyse av videodata, mens konvensjonell innholdsanalyse vil brukes som analyseverktøy av intervjudata.

Publisert 21. juni 2022 18:26 - Sist endret 21. juni 2022 18:28