Tildeling av såkornmidler for 2019

Såkornutlysningen 2019 hadde søknadsfrist 20. mai, og vi mottok 10 søknader om såkornmidler. Av disse ble følgende prosjekter innvilget midler helt eller delvis: 

  • «Hvordan kan vi forme et nytt norskfag på ungdomstrinnet etter fagfornyelsen» med Ris ungdomsskole og Flåtestad ungdomsskole, i samarbeid med Jonas Bakken fra ILS. 

  • «Undervisningsopplegg for programmering i realfagmatematikk» med Kuben vgs., i samarbeid med Helmer Aslaksen ved ILS. 

  • «Undervise i kritisk tenkning» med Haugjordet ungdomsskole, i samarbeid med Joshua Lawrence fra IPED. 

  • «Innovasjon i skole – tverrfaglig norsk/historie dybdelæringsprosjekt» med Blindern vgs. og Nesodden vgs., i samarbeid med Ellen Cathrine Lund fra HF 

  • «Fagfornyelsen og etablering av et Skaperverksted på skolen» med Oslo Handelsgymnasium, i samarbeid med Liv Oddrun Voll ved Naturfagssenteret. 

I tillegg til de overnevnte prosjektene var det flere såkornsøknader som dreide seg om tverrfaglighet. Vi har derfor initiert et fellesprosjekt som blir ledet av førsteamanuensis Elin Sæther ved ILS, FoU-sirkel om makt og bærekraft. Skolene som sendte inn søknader som dreide seg om tverrfaglighet ble invitert til å være med i en arbeidsgruppe som skal være med på å konkretisere gjennomføringen av prosjektet. Arbeidsgruppen hadde sitt første møte 9. oktober.

Publisert 29. nov. 2019 11:17 - Sist endret 29. nov. 2019 11:17