Intensiv praksisuke (Pågår)

Intensiv praksisuke er en uke hvor alle studentene i en seminargruppe på 30-35 studenter får komme til en universitetsskole som åpner klasseromsdørene sine på vidt gap for studentene.

Foto av studenter rundt et bord

Glade lunsjspisende studenter i intensiv praksisuke ved Ris ungdomsskole høsten 2016. (Foto: Christian Narvesen, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning)

Intensiv praksisuke er et eksempel på hvordan initiativ fra en universitetsskole, Nesodden videregående skole, kan utvikle seg fra å være en utprøving for en seminargruppe høsten 2012, til å bli noe som alle studenter på det 5-årige integrerte lektorprogrammet og det ettårige PPU på Universitetet i Oslo får ta del i.

Les mer om intensiv praksisuke: http://www.uv.uio.no/ils/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2013/praksish2013.html

Publisert 18. nov. 2019 13:07 - Sist endret 6. feb. 2020 11:35