Lesson Study-prosjektet (avsluttet)

Deltakere fra universitetsskolene og Anne Kristin Dahl på Lesson Study-konferanse i Exeter høsten 2016

Universistetsskolene og ILS samarbeider om et felles FoU-prosjekt der Lesson Study som metode for profesjonell utvikling er i fokus. På campus arrangeres det felles samlinger med innføring og oppdatering av metode, faglige inspirasjonsforelesninger, mens selve utviklingsarbeidet foregår på den enkelte skole.

Prosjektet vil gå ut 2017.

Neste felles heldagssamling vil finne sted torsdag 26. oktober fra kl 9-15 og inkluderer en god lunsj. Både de som har deltatt på tidligere samlinger og de som ikke har vært med før er velkomne til å delta.

Tentativt program:

1) Hvordan og hvorfor kan Lesson Study-metoden  være en del av læreres profesjonsidentitet? v/Jelena Radizic. Jelena er ansatt på ILS, har lang erfaring med skoleutviklingsprosjekter, og har deltatt i teamarbeid i Lesson Study.

2) Ettersamtaler i Lesson Study: Hva ser vi når støvet har lagt seg?

3) Erfaringer fra skolene

4) Arbeid/veiledning i team.

Evt introduksjon til metoden for de som ikke har deltatt tidligere. Meld gjerne ønsker i påmeldingsskjemaet, så kan vi tilpasse programmet til de som deltar.