Matematikkprosjektet - første store samarbeid om FoU

Dette prosjektet var for matematikklærere ved universitetsskolene som ønsket å utvikle sin egen undervisning gjennom å forske på egen praksis.

Fra høyre: Vivi Pedersen fra ILS og matematikklærerne Carita Markussen og Sille Tveitnes ved Flåtestad ungdomsskole

Foto: Ola Sæther

Prosjektet ble initiert etter ønske fra universitetsskolene om å heve elevenes kunnskap i matematikk. Det ble opprettet en arbeidsgruppe bestående av matematikklærere fra flere av skolene og matematikkdidaktikere fra ILS som utformet det faglige innholdet i prosjektet, og la til rette for rammer og omfang. Interesserte matematikklærerne fra universitetsskolene meldte seg så på, og det ble signert kontrakter mellom deltagere, skoleledere og ILS.

Etter ønske fra deltagerne ble metoden for utviklingsarbeidet en form for aksjonslæring. Tanken bak var at deltagerne skal få innblikk i en metode som de kunne jobbe videre med som utgangspunkt også for annet utviklingsarbeid. Lærerne bestemte selv et utviklingsfokus, basert på noe de ønsket å videreutvikle i sin matematkkundervisning. Deltagerne jobbet så i par eller grupper og  observerte hverandres undervisning som grunnlag for fagsamtaler i etterkant. Matematikkdidaktiker Vivi Pedersen fra ILS besøkte lærene i deres klasserom og deltok i påfølgende fagsamtaler.

Deltagerne skrev rapporter om utviklingsarbeidet. Prosjektet startet  våren 2013 og ble avsluttet til sommeren  i 2014. Fou-arbeidet føret til utvikling av en modell for samarbeid hvor samlinger på campus, observasjon og veilednig både av kollegaer og fagpersoner fra universitet sto i sentrum. Modellen er basis for andre felles FOU-arbeid i universitetsskolesamarbeidet.

Les hvordan Flåtestad skole, som også fikk hedersomtale av Norsk matematikkråd i forbindelse med utdelingen av Holmboe-prisen i 2014, arbeidet med prosjektet i en artikkel fra Uniforum http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2014/04/utforskende-matematikklaerere.html

Utviklingsarbeidet er også dokumenter i antologien Veier til fremragende lærerutdanning (2015) utgitt på Universitetsforlaget

Publisert 26. feb. 2015 15:19 - Sist endret 14. nov. 2019 12:18