Universitetsskoleforelesningene - en rekke av faglige inspirasjonsforelesniger

Universitetsskoleforelesningene er et tilbud til ansatte ved universitetsskolene om å delta på inspirasjonsforelesninger over varierende tema. Noen ganger med lærerkrefter fra UiO og andre ganger med spesielt inviterte gjesteforelesere. Tema for forelesningene er ofte etter ønske og innspill fra universitetsskolene.

Høsten 2016 hadde vi besøk av Robert Jackson.

Torsdag 23/3 2017 kl 16.15-18.00

Temaet for denne forelesningen er "Utdanning for bærekraftig utvikling" og holdes av Elin Sæther ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Vi møtes i auditorium 2 i Georg Sverdrups hus (biblioteket) kl 16.15. Det serveres høye muffins og kaffe og te som vanlig. Invitasjon og påmelding kommer ca 1 måned før.

Tirsdag 14/3 2017 kl.14.15-16.00 "Flerspråklighet hos ungdommer med kort botid i Norge"

Joke Dewilde vil i denne forelesningen ta for seg flerspråklighet hos ungdommer og undervisning av nyankomne ungdommer.Joke forsker på ungdommer med kort botid i Norge og hvordan de utvikler seg som skrivere på norsk (og andre språk). I forelesningen vil hun gjøre rede for noen av  strategiene som ungdommene bruker, og som vil være nyttig for lærere å vite om og spille på/videreutvikle i en skolekontekst.  Forelesningen finner sted i auditorium 2 i Georg Sverdrups hus (biblioteket) kl 14.15-16.00. Vi serverer kaffe, te og muffins. 

Mandag 6/2 "Workshop on Innovating feedback in teaching writing " kl.13.00-16.00

Vi inviterer til et arbeidsseminar der tema er tilbakemeldingspraksis i undervisning av skriving i engelsk. Workshopen foregår på undervisningsrom 3 i Georg Sverdrups hus (biblioteket). Seminaret ledes av stipendiat Drita Saliu-Abdulahi.  Vi serverer kaffe, te og muffins.

Tidligere arrangementer

Tirsdag 20/4 2016 kl 17.15

Hva slags utfordringer står religions- og livssynsundervisning i dagens Europa overfor? Hva kan lærere som underviser i religions- og livssynsfag gjøre? Hvordan kan myndighetene som utformer læreplaner og andre styringsdokumenter møte disse utfordringene? Den britiske religionspedagogen Robert Jackson tar opp disse temaene i en forelesning. 

Mandag 11/4 2016 kl 16.15

"Utdanning for bærekraftig utvikling" en forelesning av førsteamanuensis Elin Sæther, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO.

Onsdag 15/4 2015 kl. 16.15

"Hva skjer med religionsfaget i skolen?" en forelesning med stipendiat Ole Andreas Kvamme, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO.

Mandag 17/11 2014 kl. 16.15

"Retoriske appellformer i skrift og tale" en forelesning med førsteamanuensis Jonas Bakken, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO.

Mandag 25/8 2014 kl. 16.15

"Assessment for Learning" en forelesning av Carol Brown, Oxford University Centre for Educational Assessment, UK.