Nyhetsbrev januar 2020

 

Juleseminaret 2019

På bakgrunn av arbeidet på juleseminaret med å utarbeide postere om «Hva vi er gode på» og notatene om «Hva vi ønsker å lære mer om av de andre», er vi i gang med å velge ut temaer for høstens universitetsskoleforelesninger og -samlinger. Vi vil i løpet av våren invitere enkelte skoler til planleggingsmøter for de ulike temaene.  Vi ser for oss at i høstens universitetsskoleforelesninger er skolene sentrale bidragsytere, slik at samlingene blir et forum hvor skolene kan lære av hverandre.

Ida Hatleviks presentasjon fra juleseminaret finner dere her.

Mastertorg

En viktig satsning i tiden framover blir å knytte universitetskolene til masterstudenter fra UiO som ønsker et samarbeid med en skole. Vi jobber nå med å finne ut hvilken form dette skal få, men et ledd i dette arbeidet er å legge ut presentasjoner av hver skole, der skolene kan informere om hva som er skolens satsingsområder og hva skolen ønsker forskning på. Mer informasjon om dette kommer i separate e-poster til hver skole.

Fremtidige aktiviteter

Seminar om bærekraftig utvikling

Det neste universitetsskoleseminaret blir holdt 11. februar, kl 14:15-17:00 i Georg Sverdrups hus, Stort Møterom.

Seminaret tar opp bærekraftig utvikling som tema og perspektiv i norsk skole. Den konkrete foranledningen er fagfornyelsen som pågår nå, der bærekraftig utvikling blir sterkere vektlagt og får en bredere fagforankring enn før. Det løftes fram som ett av tre prioriterte tverrfaglige tema.

Vi setter temaet inn i en historisk sammenheng og en aktuell, politisk ramme og ser på hvordan skolen kan møte denne utfordringen. Det konkrete utgangspunktet er et nytt undervisningsopplegg om klimaendringer utviklet av Naturfagsenteret i samarbeid med CICERO og Utdanningsetaten i Oslo. Herfra undersøker vi i et tverrfaglig perspektiv hvordan ulike skolefag kan bidra og i et danningsperspektiv hvorfor dette er skolens oppgave.

Ansvarlige er Ole Andreas Kvamme (Institutt for lærerutdanning og skoleforskning) og Wenche Erlien (Naturfagsenteret).

Påmelding til seminaret 11. februar gjøres her

Universitetsskoleforelesning

Den neste forelesningen handler om fagfornyelsen i engelskfaget og blir holdt av Lisbeth Brevik 11. mars, kl. 16:15-18:00. Påmelding til denne forelesningen er åpen allerede nå, via denne lenken.

Seminar om flerspråklighet i skolen

Vi minner også om halvdagsseminaret om flerspråklighet i skolen som arrangeres 12. mai 2020 kl. 11.30-16.30. Programmet vil inneholde presentasjoner av funn fra masteroppgaver som leveres i juni, og mulighet for å knytte kontakt mellom universitetsskoler og nye masterstudenter om mulig samarbeid om fremtidige masteroppgaver. Seminaret vil avsluttes med en åpen forelesning av professor Sursh Canagarajah fra University of Pennsylvania. Meld deres interesse til joke.dewilde@ils.uio.no​ innen 1. mars.

Spør en klimaforsker

CICERO har tidligere sendt ut invitasjoner til ungdomsskoler og videregående skoler i hele landet. Vi ønsker å minne om dette arrangementet, der elever har muligheten til å stille spørsmål til en CICERO-forsker gjennom en direktesendt skoletime 5. februar. Arrangementet finner dere her

 

 

Publisert 31. jan. 2020 15:15 - Sist endret 3. feb. 2020 14:38