Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget skal være et forum for informasjonsdeling og samtaler, der alle parter i samarbeidet kan diskutere ideer og prinsipielle forhold til partnerskapet. Utvalget består av representanter fra universitetsskolene, skoleeiere, ProTedFIKS, lærerstudentene og fakultetene som samarbeider med ILS om lektorprogrammet. Medlemmene fra universitetsskolene skal representere både ungdomstrinnet og videregående skole, nye og erfarne universitetsskoler, og fra ulike regioner. Samarbeidsutvalget for universitetsskolesamarbeidet møtes en gang i halvåret og hadde sitt første møte 17. september 2019. 

I møtet ble blant annet universitetsskoleavtalen gjennomgått. I tillegg ble det gitt informasjon om såkorntildelingen og aktiviteter framover ble diskutert. 

 

PDF fra samarbeidsutvalget møtet (September 2019)