Universitetsskoleavtalen

Denne avtaleperioden bringer med seg en del nye aspekter: skoleeiers rolle skal styrkes, det samme skal rollen til de andre fakultetene ved UiO gjøre. Universitetsskolesamarbeidet har også gått fra å være et prosjekt til å bli en varig modell fra og med 2018. På bakgrunn av dette har revideringen av avtalen gått noen runder internt, og har nå blitt revidert i samarbeidsutvalget. Avtalen vil bli sendt ut til signering i løpet av en uke eller to. 

Nåværende avtale 

Tidligere avtale