Universitetsskolene 2018-2023

Våren 2018 ble det gjennomført en ny søknadsrunde der ILS søkte skoler som kunne få status som universitetsskole i perioden 2018-2022. Perioden er forlenget til 2023.

Bilde av representater fra universitetsskolene 2018-2023

Representanter fra de 18 universitetsskolene sammen med blant annet prorektor Gro Bjørnerud Mo og instituttleder Rita Hvistendahl fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. (Foto: Hanna Jordan/UiO).

Skoler som er partnerskoler ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning kunne søke om status som universitetsskole. ILS mottok totalt 43 søknader fra partnerskoler i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold. Se oversikten over universitetsskoler 2018-2023. 

UiO søkte etter universitetsskoler som er: 

  1. Faglige og pedagogiske foregangsskoler
  2. Systematiske i sin tilnærming til forsknings- og utviklingsarbeid
  3. Interesserte i samarbeid om utvikling av lærerutdanningen

Les mer om utlysningen for universitetsskoler 2018-2022.

Universitetsskoler 2018-2023

I perioden 2018-2023 har UiO 18 universitetsskoler i Oslo og Viken: syv ungdomsskoler, ti videregående skoler og en 8-13-skole

Les mer om skolene

Publisert 9. okt. 2018 15:39 - Sist endret 17. feb. 2022 13:21