Aktiviteter i partnerskapet mellom universitetsskolene og universitetet

Fra første gjennomføring av intensiv praksisuke for studenter ved ILS, der initiativet kom fra Nesodden universitetsskole

I partnerskapet foregår en rekke aktiviteter av ulik art som dreier seg om utviklingsområdene lærerutdanning, praksis og FoU-arbeid i skolene. Noen av aktivitetene deltar alle universitetsskolene på, andre aktiviteter er det ulikt antall skoler som er med på. I menyen til venstre kan du lese om ulike aktiviteter.