Publikasjoner om universitetsskolesamarbeidet på nett

Fra det pågående arbeidet med Lesson Study:

http://utdanningsforskning.no/artikler/fra-fortellinger-om-klasserommet-til-forskende-fellesskap/

Utprøving av videobasert vurdering for læring i praksisperioder:

http://www.uv.uio.no/proted/utviklingsomrader/digitale-leringsomgivelser/Videobasert%20vurdering%20for%20l%C3%A6ring%20av%20l%C3%A6rerstudenter

Artikkel om FoU-arbeidet med matematikk: Utforskende matematikklærere http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2014/04/utforskende-matematikklaerere.html

Videoproduksjon om dialogseminarene: Å bygge bro mellom teori og praksis:

http://vimeo.com/user13635728/review/80551789/16fdf0b13b

 

 

 

Publisert 11. okt. 2013 14:14

Hva er god undervisning? Hvilke metoder for god ledelse praktiseres i klasserommet? Hvordan lærer elever? Hvordan fungerer skolen som organisasjon? Dette er sentrale elementer i læreryrket som ILS ønsker at studentene på praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) skal få erfaring med tidlig i sin lærerutdanning.