Universitetsskoleprosjektet

Universitetsskoleprosjektet er et samarbeid mellom Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo og 21 ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo og Akershus. Prosjektet har som mål å videreutvikle lærerutdanningen, skape gode modeller for lærerstudentenes praksis og øke forsknings- og utviklingsarbeid i skolene.

Studenter i praksis ved Ris universitetsskole

Foto: Christian Narvesen

Hva er Universitetsskoleprosjektet?

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) samarbeider med universitetsskolene om en rekke prosjekter basert på de tre samarbeidsprinsippene i intensjonsavtalen partene imellom.

  • Utvikling av lærerutdanningen

  • Forsknings- og utviklingsarbeid i skolene

  • Utvikling av lærerstudentenes praksis

Universitetsskolene

Fra 2015 er 21 skoler med i prosjektet,  seks ungdomsskoler og fjorten videregående skoler i Oslo og Akershus.

Aktiviteter med skolene

I Universitetsskoleprosjektet  samarbeider vi med skolene om ulike aktiviteter.

 

 

Emneord: Universitetsskoleprosjektet, Praksis, Lektorprogrammet
Publisert 26. feb. 2015 15:17 - Sist endret 8. mai 2018 11:53

Kontakt

koordinator-uniskoler@ils.uio.no

 

Kontaktpersoner

Faglig koordinator
Tove Seiness Hunskaar

Administrativ koordinator
Hilde Madsø Jacobsen