Universitetsskolesamarbeidet

Universitetsskolesamarbeidet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og 18 skoler i Oslo og Akershus. Prosjektet har som mål å videreutvikle lærerutdanningen, skape gode modeller for lærerstudentenes praksis og øke forsknings- og utviklingsarbeid i skolene.

Studenter i praksis ved Ris universitetsskole

Foto: Christian Narvesen

Hva er Universitetsskolesamarbeidet?

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) samarbeider med universitetsskolene om en rekke prosjekter basert på de tre samarbeidsprinsippene i intensjonsavtalen partene imellom.

  • Utvikling av lærerutdanningen

  • Forsknings- og utviklingsarbeid i skolene

  • Utvikling av lærerstudentenes praksis

Universitetsskolene

For perioden 2018-2022 er 18 skoler med i prosjektet: syv ungdomsskoler og ti videregående skoler og en 8-13-skole.

Aktiviteter med skolene

I Universitetsskolesamarbeidet samarbeider vi med skolene om ulike aktiviteter.

 

 

Emneord: Universitetsskoleprosjektet, Praksis, Lektorprogrammet
Publisert 9. okt. 2018 15:39 - Sist endret 12. feb. 2019 15:10

Kontakt

koordinator-uniskoler@ils.uio.no

 

Kontaktpersoner

Faglig leder
Ida Kathrine Hatlevik

Administrativ leder
Jon Arild Lund