Universitetsskolene

Skoler som er partnerskoler ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning kan søke om status som universitetsskole når det lyses ut. Inneværende avtaleperiode strekker seg fra 2015-2017. Våren 2017 vil universitetsskolesamarbeidet evalueres før vi går inn i neste runde av partnerskapet.

Fra den første nasjonale universitetsskolekonferansen i 2014

Høsten 2014 ble det gjennomført en ny søknadsrunde der ILS søkte inntil 20 skoler som kunne få status som universitetsskole i perioden 2015-2017. ILS mottok totalt 25 søknader fra partnerskolene i Oslo og Akershus. Alle de tretten skolene som har vært universitetsskoler fra 2012 rekvalifiserte seg i denne søknadsrunden. I tillegg innstilte ILS syv nye skoler. Skolene søkte på følgende kriterier:

1. Skolens faglige og pedagogiske styrker

2. Skolens tilnærming til forsknings- og utviklingsarbeid

3. Motivasjon for utvikling av lærerutdanningen

4. Kvalitet i utviklingen av veiledning i praksis

 

Universitetsskoler 2015-2017

ILS og UiO har 21 universitetsskoler i Oslo og Akershus; seks ungdomsskoler og femten videregående skoler:

Publisert 2. des. 2013 14:31 - Sist endret 16. apr. 2018 13:29