Impact of School Inspection on Teaching and Learning (ISI-TL)

Spørreundersøkelsen blant rektorer og lærere er del av et EU-prosjekt om bruk av skoleinspeksjon og ekstern skolevurdering for å utvikle kvaliteten i skolen.

Prosjektet ledes av Dr. Melanie Ehren ved University of Twente i Nederland. De norske dataene vil inngå i en komparativ analyse for å se på forskjeller og likheter i utviklingstrender mellom de ulike landene. Et sentralt mål med EU-prosjektet er å bidra til kunnskapsutvikling som basis for utformingen av den nasjonale utdanningspolitikken, samt videreutvikling av lokale systemer for kvalitetssikring og skoleutvikling.

 

Deltakerland

  • Norge
  • England
  • Irland
  • Nederland
  • Sveits
  • Sverige
  • Tsjekkia
  • Østerrike.

I tillegg deltar USA, representert ved Harvard University, som ikke-europeisk samarbeids-partner.

 

Publisert 20. des. 2011 14:02 - Sist endret 20. des. 2011 14:10