Teoretiske perspektiver

Som det framkommer av forskningsspørsmålene kombinerer vi i dette prosjektet ulike formål med vurdering i og av skolen.

På den ene siden undersøker vi vurderingsformer i klasserommet og hva slags informasjon lærere tar i bruk for å forbedre undervisning- og læringsprosesser. På den andre siden, ønsker vi å se på hvordan skolens virksomhet vurderes, samt hva slags informasjon som tas i bruk av skoleledere og kommunale ledere for å utvikle skolens praksis. Økt kunnskap om dette er viktig både med tanke på å utvikle vurderingspraksiser i klasserommet, og for nasjonal og lokal styring og utvikling i og av skolen.

Denne kombinasjonen av ulike perspektiver på vurderinger har for det første sitt utspring i økt bruk av kvalitetsvurderingssystemer for å forbedre skolesystemet, samt den enkelte elevs læringsprosesser. I tillegg til innføringen av en rekke vurderingsverktøy som f. eks nasjonale prøver som er en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet, har flere og flere kommuner, som del av sitt ansvar som skoleeiere, innført egne verktøy og systemer. Til nå har det vært lite systematisk forskning i Norge på hvordan disse verktøyene og systemene brukes i praksis. For det andre, samtidig med utviklingen av kvalitetsvurderingssystemer har vi det siste tiåret hatt et sterkt fokus på hvordan ulike vurderingsformer kan brukes til å støtte opp om læringen til elevene.

Publisert 20. des. 2011 14:20