Acta Didactica Norge

Acta Didactica Norden (ADNO) er et nordisk, fagfellevurdert open access-tidsskrift med fokus på fagdidaktikk, lærerutdanning og læreres profesjonsfaglige utvikling.

Tidsskriftet inngår i Universitetet i Oslos FRITT-tjeneste, som også er tilknyttet The Directory of Open Access Journals (DOAJ.org). Tidsskriftet er tellende på nivå 1 og utgir vitenskapelige artikler på norsk, engelsk og skandinaviske språk om undervisning og læring i skolefagene (fagdidaktikk), lærerutdanning og læreres profesjonsfaglige utvikling. Det utgis også temanummer etter avtale med redaktøren. Se ADNOs egne nettsider for mer informasjon og siste numre.

Publisert 23. sep. 2010 14:18 - Sist endret 24. aug. 2020 11:14