2014

Publisert 21. nov. 2014 11:43

Førsteamanuensis Kristin Helstad (ILS) er tildelt faglitterært forfatterstipend 2014 fra Cappelen Damm Akademisk for prosjektet «Læreren som leder. Verktøy for ledelse og læring i klasserommet».

Publisert 28. okt. 2014 08:39

ILS har tre bidrag på årets faglig-pedagogisk dag

Publisert 24. okt. 2014 10:33

Landets fire Sentre for fremragende utdanning har nå fått sitt eget magasin i NOKUT-regi.

Publisert 23. okt. 2014 11:35

Open-access tidsskriftet Acta Didactica Norge lanserer temanummeret "Engelsk og fremmedspråk. Utviklingstrender fram mot 2030".

Publisert 19. sep. 2014 09:41

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning søker skoler som ønsker status som universitetsskole i perioden 2015-2017.

Publisert 26. aug. 2014 11:22

Fagmiljøet i Utdanningsledelse har fått tilslag på en Erasmus+ søknad under «Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices».

Publisert 16. mai 2014 10:20

For å håndtere de spenningene og problemene som kan oppstå, er det viktigere å stille "de gode spørsmålene" enn å lete etter "de rette oppskriftene", sier førsteamanuensis Marit Aas.

Publisert 8. mai 2014 08:35

Denne boka gir forskningsbasert kunnskap om matematikktalenter og viser hva skolen konkret kan gjøre for talentenes utvikling.

Publisert 7. mai 2014 12:49

Det 5. kullet med Teach First kandidater er klare for å innta Osloskolen.

Publisert 10. apr. 2014 11:08

Masterstudiet i utdanningsledelse ved UiO får toppkarakterer av studentene i NOKUTS nye studiebarometer. Studiet skårer bedre enn tilsvarende tilbud ved andre utdanningsinstitusjoner.

Publisert 31. mars 2014 13:07

Tidsskriftet Bedre Skole presenterer smakebiter av prosjekter som foregår innenfor rammene av KiS (Kunnskap i skolen)  ved Universitetet i Oslo. I KiS samarbeider forskere fra fem fakulteter om å bringe fram skolerelevant forskning.

Publisert 20. feb. 2014 11:23

Nå kan du ta PPU med italiensk, japansk, kinesisk, og russisk  i tillegg til de tradisjonelle skolespråkene engelsk, fransk, spansk og tysk.

Publisert 6. jan. 2014 14:12

Høsten 2014 vil de nye lektorstudentene ved UiO møte et femårig integrert studium som er nyrevidert.