2015

Publisert 18. des. 2015 10:33

21. desember utgis ProTed-antologien "Veier til fremragende lærerutdanning" på Universitetsforlaget. Antologien kommer rett etter at NOKUT besluttet å forlenge ProTeds status som Senter for fremragende utdanning, og markeres med et lanseringsseminar på nyåret.

Instituttleder Rita Hvistendahl mener styrkingen av staben vil ha betydning bade for utdanning og forskning ved ILS. Foto: Kirsti Engelien/ ILS
Publisert 30. nov. 2015 09:07

Med et betydelig antall tilsettinger vil 2015 gå inn i historien som et viktig år for styrking av instituttets virksomhet, mener ledelsen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Spire. llustrasjonsfoto: Colourbox.no
Publisert 16. nov. 2015 15:49

Et nytt prosjekt om Utdanning for bærekraftig utvikling i lærerutdanningen er nå satt i gang ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Publisert 5. nov. 2015 14:50

Den tverrfakultære satsningen Kunnskap i skolen (KiS) ble etablert i 2009, og avsluttes ved nyttår med et sluttseminar 4. desember. Faglig leder i KiS, Kari Anne Rødnes, og tidligere leder Frøydis Hertzberg, begge fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, oppsummerer før sluttseminaret:

ProTed-ledelsen i Oslo, professor Andreas Lund og seniorrådgiver Tone Malmstedt Eriksen, er fornøyd med resultatet av evalueringen og beslutningen om forlengelse. Foto: ILS
Publisert 29. okt. 2015 14:27

Norges første Senter for fremragende utdanning, ProTed, får forlenget sin status med 5 år. Det ble besluttet i dagens styremøte i NOKUT etter en omfattende evaluering av senterets virksomhet.

Publisert 20. okt. 2015 16:13

Fredag 6. november arrangeres Helga Eng-dagen med temaet lærerutdanning ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Årets Helga Eng-foreleser er professor Ian Menter fra Universitetet i Oxford.

Professor Astrid Pettersson og førsteamanuensis Guri Nortvedt. Foto: Rolf Vegar Olsen/ ILS
Publisert 20. okt. 2015 14:51

I to dager var Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) vertskap for et nordisk nettverk av matematikkdidaktikere med spesiell interesse for å lage gode prøver i faget.

Prosjektleder professor Erik Knain. Foto: Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Publisert 17. okt. 2015 11:58

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) har blitt tildelt midler fra Forskningsrådets FINNUT-program med prosjektet Representasjon og deltakelse i naturfag (REDE).

Publisert 13. okt. 2015 15:07

Lektorstudentene på mastergraden i samfunnsfagdidaktikk deltok mandag på seminar med de to kinesiske gjesteforskerne, Ding Peng fra Wuhan University og Wang Kun fra Guangzhou University, samt Cecilie Figenschou Bakke som leder Kinaprogrammet ved Senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo.

Publisert 28. sep. 2015 09:25

Rundt 400 personer var på Skolelederdagen 2015. Tema i år var "Ledelse og kompetanse i fremtidens skole".

Publisert 18. sep. 2015 15:24

Forskergruppen TEPEC er faglig ansvarlig for UV-fakultetets stand på Forskningstorget under årets Forskningsdager. Temaet denne gang er "Barn og unge i demokratiet".

Publisert 14. aug. 2015 13:08

Institutt for lærerutdanning inviterer til konferanse for skoleledere, forskere og andre interesserte innen utdanningsfeltet.

Tema for årets konferanse er ledelse og kompetanse i fremtidens skole.

Tid og sted:Skolelederdagen 2015: 21. september 21. sep. 2015 08:30 - 16:00, Georg Sverdrups hus Auditorium 1    

Publisert 26. juni 2015 09:44

"EInfrastruktur for VIdeo Research"  er et av de 29 infrastrukturprosjektene som har fått innvilget støtte fra NFR.

 

Publisert 26. juni 2015 09:37

Studenter på ILS får begrunnelse for eksamenskarakter tilsendt automatisk. Både sensorene og studentene berømmer ordningen. Instituttet er først ute på UiO med denne ordningen. Studentene uttaler til Uniforum: "Instituttet har kultur for å lytte til studentene".

Publisert 10. juni 2015 08:22

Det er 960 kvalifiserte søkere til 175 studieplasser ved årsenheten Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning høsten 2015.

Publisert 23. apr. 2015 13:44

Hele 1220 studenter har søkt på 175 plasser ved årsenheten Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning med studiestart høsten 2015.

Publisert 23. apr. 2015 12:56
Publisert 20. apr. 2015 12:21

En kunnskapssosiologisk analyse av norsk utdanningspolitikk fra 1990-tallet og frem til i dag

Publisert 9. apr. 2015 11:19

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning har sammen med det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet tatt viktige skritt i retning av et tettere strategisk samarbeid om Lektorprogrammet ved UiO.

Publisert 27. mars 2015 09:48

Acta Didactica Norge ble publisert første gang i 2007, og har i 2015 valgt å flytte over til UiOs FRITT tjeneste. Tidsskriftet er det 10. i rekken som bruker tjenesten.

Publisert 25. mars 2015 11:08

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo lyser ut såkornmidler for å fremme FoU-samarbeid mellom universitetet og universitetsskolene. Midlene skal bidra til å støtte opp om Universitetsskoleprosjektet og ProTeds utviklingsområder.

Publisert 25. mars 2015 09:26

– IKT-bruken i norsk lærerutdanning har ofte vært preget av tilfeldigheter og ildsjeler, mener professor – og lærerutdanner, Andreas Lund ved Universitetet i Oslo.

Publisert 11. feb. 2015 11:04

Masterstudiet i utdanningsledelse ved UiO får nok en gang toppkarakterer av studentene i NOKUTS Studiebarometer.

Publisert 30. jan. 2015 11:51

Ny kunnskap om livet i skolen dokumenterer betydningen av profesjonsutvikling, der læreres læring, ledelse og skoleutvikling blir forstått i nær sammenheng med elevenes læring.