5 nye år for ProTed

Norges første Senter for fremragende utdanning, ProTed, får forlenget sin status med 5 år. Det ble besluttet i dagens styremøte i NOKUT etter en omfattende evaluering av senterets virksomhet.

ProTed-ledelsen i Oslo, professor Andreas Lund og seniorrådgiver Tone Malmstedt Eriksen, er fornøyd med resultatet av evalueringen og beslutningen om forlengelse. Foto: ILS

ProTed-ledelsen i Oslo, professor Andreas Lund og seniorrådgiver Tone Malmstedt Eriksen, er fornøyd med resultatet av evalueringen og beslutningen om forlengelse. Foto: Sandra R. Nielsen/ ILS  

Fremhever innovative prosjekter

ProTed, som er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Norges arktiske universitet i Tromsø (UiT), fikk status som det første senteret for fremragende utdanning (SFU) i Norge i desember 2011.

–  Senteret har som sin oppgave å drive innovasjon knyttet til de femårige integrerte lærerutdanningene, som kobler vitenskapsfag, skolefag, profesjonsfag (pedagogikk og fagdidaktikk) og praksiskunnskap ut ifra en forskningsbasert tilnærming, forteller leder ved ProTed, professor Andreas Lund.

Ekspertkomiteen som nå har evaluert senteret etter 3,5 års drift, påpeker at det er gjort store fremskritt gjennom prosjekter som er klart innovative i både en nasjonal og internasjonal kontekst.

Særlig fremhever komiteen videreutviklingen av Universitetsskolesamarbeidet  som «juvelen i ProTeds krone» og innføringen av en fleksibel digital eksamen. Komiteen trekker også fram utviklingen av en mentorordning som studentene har uttrykt stor tilfredshet med, og det påbegynte arbeidet med å utvikle lærerstudentenes profesjonsfaglige digitale kompetanse. Dessuten understrekes betydningen av støtten som ledelsen ved universitetene i Oslo og Tromsø har gitt senteret.

ProTed beskrives i evalueringen som en pådriver for utvikling og nyskaping både innen lærerutdanningene ved UiO og UiT, og nasjonalt.  Komiteen anbefaler å forlenge ProTeds status som SFU, og at senteret i det videre arbeidet lager samlende framstillinger og synteser av det som er oppnådd, og fremmer disse i både nasjonal og særlig internasjonal sammenheng.
 

Les også: Veien til fremragende lærerutdanning
 

Fornøyd med resultatet

ProTed-ledelsen i Oslo, professor Andreas Lund og seniorrådgiver Tone Malmstedt Eriksen, er fornøyd med resultatet av evalueringen, og NOKUT-styrets beslutning om forlengelse.
 

 Hvilke muligheter gir dette?

– Forlengelsen er viktig av flere grunner, mener Lund:

– Vi får anledning til å bygge en kunnskapsbase basert på forskning og praksis, noe som feltet har manglet. Og vi får anledning til å spre og dele erfaringer på en helt annen måte enn i den første perioden, som  i stor grad ble viet til å sette i gang prosjekter og hente inn egne erfaringer.

– Vi kan også følge opp arbeidet med å knytte internasjonale kontakter rundt felles problemstillinger. Og vi kan utforske problemstillinger og temaer som kom til syne gjennom den første prosjektperioden, for eksempel nye studentaktive læringsformer og studentene som med-designere av sin egen utdanning. I tillegg har samarbeidet med UiO-ledelsen og mange forskningsmiljøer ved UiO vist seg å være uhyre verdifull. Her ligger det fortsatt et stort potensial for å utnytte UiOs samlede ekspertise.

Instituttleder Rita Hvistendahl ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ser frem til 5 nye år med sentervirksomhet. Hun understreker det gode samarbeidet med Universitetet i Tromsø, og takker Universitetet i Oslo for interessen i senterets aktiviteter og for den støtten som senteret mottar.
 

–  ProTeds utveksling av kompetanse og nyskapende prosjekter kommer lærerutdanningene ved begge universitetene til gode. Instituttet er også inne i en periode med en rekke tilsettinger, og alle stillingene i lærerutdanningen har arbeidsoppgaver knyttet til ProTed, noe ekspertkomiteen framholder som vesentlig.  Slik trekker vi i samme retning, sier Hvistendahl.

Mål som fremste miljø for nyskapende lærerutdanning

Hva er naturlige mål for senteret i neste periode?

– Vi tar rett og slett sikte på å være Norges fremste miljø på kunnskap om og utøvelse av fremragende lærerutdanning. Dette skjer i krysningen mellom innovasjon, faglig og profesjonell ekspertise, og i et tett samspill med universitetsskolene, avslutter Andreas Lund.

Publisert 29. okt. 2015 14:27 - Sist endret 16. apr. 2019 13:24