Bærekraftig utvikling -et tema i lærerutdanningen

Et nytt prosjekt om Utdanning for bærekraftig utvikling i lærerutdanningen er nå satt i gang ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Spire. llustrasjonsfoto: Colourbox.no

llustrasjonsfoto: Colourbox.no

Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom naturfagsdidaktikerne Marianne Ødegaard og Erik Knain, samfunnsfagsdidaktiker Elin Sæther og religion og etikk-didaktiker Ole Andreas Kvamme.

Piloten ble lagt til en av de integrerte ukene for PPU-studentene, i denne omgang om Klasse- og undervisningsledelse der det overordnede temaet var Utdanning for bærekraftig utvikling.

En tverrfaglig utfordring

– I PPU-utdanningene og lektorutdanningene har temaet så vidt vi har oversikt over, ikke vært prioritert, med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) som et viktig unntak -her har man kommet lengst i å innføre bærekraftig utvikling som et tema i lærerutdanningen. Den første læreboka om Utdanning for bærekraftig utvikling på norsk er nettopp kommet, og forfatteren Astrid Sinnes har bakgrunn fra naturfagsdidaktikk som førsteamanuensis ved NMBUs lærerutdanning, sier Ole Andreas Kvamme

Temaet er framhevet både i opplæringslova og den generelle læreplanen. Kvamme forteller at FN i 2002 pekte ut perioden 2005-2014 som et tiår for utdanning for bærekraftig utvikling med UNESCO som ansvarlig for planlegging og gjennomføring:

– En rekke prosjekter med viktige bidrag er intitiert av utdanningsforskningen. Så langt har dette i stor grad vært knyttet til naturfagsdidaktikk, blant annet ved Naturfagsenteret ved UiO, men det er nødvendig med større bredde. Når ILS nå innfører utdanning for bærekraftig utvikling i PPU-studiet, tar vi på alvor at bærekraftig utvikling er en tverrfaglig utfordring. Tverrfaglighet er også et hovedprinsipp i UNESCOs strategi, fordi temaet er komplekst og involverer ulike kunnskapsområder og livsområder. 

Bærekraftig utvikling integrert i skolefag

Under piloten i integrert uke har studentene arbeidet på tvers av sine fagdidaktiske fag og koblet sammen teori og praksis, fagdidaktikk og pedagogikk. Forelesningene har vært holdt av blant annet Astrid Sinnes og Karen O´Brien. Sistnevnte er professor i samfunnsgeografi ved UiO, har bidratt i flere delrapporter til FNs klimapanel og er medlem av det internasjonale forskningsinitiativet Future Earth.

Astri Strand Lindbæck på integrert verksted med andre PPU-studenter. Foto: Marianne Ødegaard/ ILS
Astri Strand Lindbæck på integrert verksted med andre PPU-studenter. Foto: Marianne Ødegaard/ ILS

Studentene har arbeidet spesielt med tverrfaglige gruppearbeid innenfor temaet utdanning for bærekraftig utvikling, med konkrete kompetansemål i læreplanene.

Intensjonen har vært at studentene skal lære å arbeide tverrfaglig med temaet på en måte som også sikrer forankringen i deres skolefag. Dermed kommer ikke temaet i tillegg til det øvrige faglige arbeidet i skolen, men kobles inn i ulike skolefag.
I sentrum for de integrerte ukene er integrerte verksteder som består av praktiske øvelser.

Gode innspill til videre arbeid

– Jeg syns først og fremst det er veldig bra at dette temaet får såpass stor plass i utdanningen vår, og at vi fikk påpekt hvor viktige skolen og lærere er for å skape engasjement hos eleven, forteller Astri Strand Lindbæck som studerer PPU med fagene matematikk og naturfag, og har en master i teoretisk matematikk fra UiO. 

– Det var god balanse mellom faglige foredrag, foredrag om undervisning og integrerte verksteder.

Lindbæck mener studentene fikk gode innspill i forhold til det å jobbe med temaet i klasserommet:

– I noen fag kan det være enklere å finne kompetansemål knyttet til bærekraftig utvikling enn i andre, så det var artig å høre hvordan noen hadde løst dette i for eksempel norsk eller matematikk. I tillegg var det bra å møte andre PPU-studenter enn de man jobber med til vanlig, og samarbeide på tvers av fagene. Det var mange gode forslag til tverrfaglige gruppearbeid om bærekraftig utvikling, og vi fikk i hvert fall bekreftet at det er mer enn nok å ta tak i dersom man ønsker å gjennomføre noe sånt i en klasse senere.

Kvamme forteller avslutningsvis at piloten nå blir evaluert både gjennom anonyme spørreskjemaer til alle studentene og gjennom gruppeintervju. På sikt er planen er å innføre utdanning for bærekraftig utvikling også på lektorprogrammet og PPU deltidsstudiet i 2016.

Publisert 16. nov. 2015 15:49 - Sist endret 11. jan. 2017 08:47