Det store tilsettingsåret ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Med et betydelig antall tilsettinger vil 2015 gå inn i historien som et viktig år for styrking av instituttets virksomhet, mener ledelsen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Instituttleder Rita Hvistendahl mener styrkingen av staben vil ha betydning bade for utdanning og forskning ved ILS. Foto: Kirsti Engelien/ ILS

Instituttleder Rita Hvistendahl mener styrkingen av staben vil ha betydning for både utdanning og forskning ved ILS. Foto: Kirsti Engelien/ ILS

Vil prege undervisning og forskning

Dette året har Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) så langt forsterket staben med hele 12 faste vitenskapelige, 12 midlertidige vitenskapelige og 3 administrative tilsettinger. På listen finnes både nye fjes, og allerede kjente som nå trer inn i nye stillinger.

–  2015 vil gå inn i ILS' historie som det store tilsettingsåret, og de faste vitenskapelige som er tilsatt i år, vil sette sitt preg på undervisningen og forskningen ved instituttet i flere tiår framover, sier instituttleder Rita Hvistendahl.

Hvistendahl mener styrkingen av staben vil være viktig for både utdanning og forskning ved instituttet:

–  Tilsettingene innebærer en betydelig styrking av lærerutdanningen, særlig i fagdidaktikk, men også i pedagogikk, og dessuten av studietilbudene i utdanningsledelse. Med tilsettingene øker også forskningsandelen ved instituttet betydelig, og vi ser allerede at det sendes inn flere søknader om eksterne forskningsmidler enn før. Én av disse søknadene er alt innvilget.

Tilsettinger ved ILS i 2015:

(klikk på navnet for å lese mer om hva vedkommende jobber med)

Første halvår:

Andre halvår:

Publisert 30. nov. 2015 09:07 - Sist endret 11. des. 2018 12:52