Får midler til utvikling av undervisning i naturfag

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) har blitt tildelt midler fra Forskningsrådets FINNUT-program med prosjektet Representasjon og deltakelse i naturfag (REDE).

Prosjektleder professor Erik Knain. Foto: UV

Prosjektet skal utvikle forskningsbaserte undervisningsmetoder og -ressurser som skal styrke arbeidet med grunnleggende ferdigheter i lærerutdanningen, og bidra til høy kvalitet i elevenes læringsprosesser, forteller prosjektleder professor Erik Knain.

-Fokus for innovasjonen er ulike representasjonsformer i naturfag på ungdomstrinnet og VG1. Med representasjoner menes for eksempel tale, skrift, bilder, diagrammer, grafer, tabeller, matematiske uttrykk og simuleringer.

I prosjektet deltar også professor Marianne Ødegaard, førsteamanuensis Anniken Furberg, og universitetslektor Ketil Mathiassen, alle fra ILS.

Fire moduler

Innovasjonen skal bestå av fire moduler. Tre retter seg mot design av undervisningsopplegg med følgende tema:
1. Begrepslæring,
2. Arbeid med komplekse miljøutfordringer og sosiovitenskapelige kontroverser
3. Naturvitenskapens egenart.

Skal gi innsikt i læring

Modul 4 retter seg mot design av undervisningsressurser for utdanning av naturfagslærere. Forskere i lærerutdanningen ved ILS er ansvarlige for den design-baserte forskningen. Her legges det vekt på samarbeid med lærere om utvikling av praksis. Analyse av elevenes interaksjon omkring faglige representasjoner skal gi innsikt i hvordan elevene lærer i møte med naturfagets representasjoner.
 

Les mer om tildelingen (forskningsradet.no). 

Publisert 17. okt. 2015 11:58 - Sist endret 17. okt. 2015 12:23