Ledelse og kompetanse i fremtidens skole

Rundt 400 personer var på Skolelederdagen 2015. Tema i år var "Ledelse og kompetanse i fremtidens skole".

Skolelederdagene var fulltegnet i 2015. Rundt 400 personer var til stede. Foto: Sandra Rebekka Nielsen/ UiO

Hva kreves for å lede en skole?

Professor Sten Ludvigsen Foto: Aina Rødal /UiO

Skoleledere, forskere og andre interesserte var til stede for å få med seg Skolelederdagen 2015.

Tema for dagen var: Hva kreves for å lede en skole som fremmer faglig forståelse og resultater i kombinasjon med kritisk tenkning, medansvar og medvirkning?

Alt om: SKOLELEDERDAGEN 2015

Fagfornyelse i skolen

Professor i pedagogikk, Sten Ludvigsen, holdt det første faglige innlegget. Ludvigsen har ledet utvalget som har vurdert i hvilken grad skolen dekker de kompetanser elevene vil trenge i fremtiden.

Før sommeren kom hovedutredningen (NOU 2015: 8), «Fremtidens skole - Fornyelse av fag og kompetanser». Han tok for seg hvordan utvalget arbeidet rundt temaene fagfornyelse og kompetanser.

– Det er helt avgjørende at det iverksettes en fagfornyelse og en revidering, justering eller endring av læreplanene i skolen, sa Ludvigsen.

Les også: IPED i debatt under Arendalsuka

Hvordan endre skolen 

Han tok også for seg spørsmålet om hvor endringene i skolen kommer fra.

– Hvis kompetansen i skolen blir bedre både i volum og kvalitet, så kan vi ikke forvente at alle de gode tankene tenkes ovenfra, i form av politisk initiativ. Det må faktisk komme fra de profesjonelle selv. Veldig mange utdanningssystemer venter på de politiske reformene. For å ha en profesjonell skole betyr det at vi selv må få en helt annen endringsorientering mot praksis i skolen.

Endringer i styring 

Professor Jorunn Møller. Foto: Aina Rødal / UiO

Professor Jorunn Møller ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo fortalte om et prosjekt hun deltar i, hvor de ser på endringer i styringsmodus i skolen i Norge, Sverige og Danmark. 

– Vi har fortsatt en ganske stor grad av autonomi i den lokale skolen, hvis vi sammenligner oss med andre land. Vi har definitivt en hierarkisk styring og med stor grad av lovregulering. 

– Vi har i økende grad bevegd oss i retning av sterkere styring ovenfra, blant annet en sterkere ansvarliggjøring av at rektor skal stå til ansvar oppover.

Tester i skolen

Møller snakket også om at utdanningspolitikken i Norge i dag i stor grad dreies mot internasjonale trender og kunnskapsprøver.

– Det er i dag tillit til prøveresultatene som gjelder. Det er dette som nå gir inntrykk av hva som er en god skole. Hvis vi bare øker testregimet, får vi neppe til profesjonsfelleskapet vi har tenkt. Dette er ment som en tese og et spørsmål fra min side.  

Øvrige innlegg på Skolelederdagen 2015

Det var totalt syv foredragsholdere på Skolelederdagen 2015. Førstelektor Nini Ebeltoft og universitetslektor Hilde Sofie Fjeld loset tilhørerne trygt gjennom Skolelederdagen 2015. 

Kjell Lars Berge, professor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier holdt innlegg om kommunikasjon og retorisk kompetanse.

Kirsten Sivesind sin overskrift for innlegget var “Tilbake til fremtiden: Hvordan kan lærere og rektorer forandre skolen?”

Claudia Lenz, forskningskoordinator ved Det Europeiske Wergeland-senteret og Merete Bækkevold I Utdanningsdirektoratet snakket om demokratisk kompetanse..Andreas Lund, professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning tok for seg tema profesjonsfaglig digital kompetanse.

 

Foto: Sandra Rebekka Nielsen/UiO

 

Av Aina Rødal
Publisert 28. sep. 2015 09:25 - Sist endret 18. feb. 2019 13:01