Mottar pris for poster om leseprøver

Stipendiat Ragnhild Engdal Jensen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ble tildelt prisen for beste poster.

Stipendiat Ragnhild Engdal Jensen mottok pris for beste poster under den årlige konferansen for Association for Educational Assessment Europe. Foto: Guri Nortvedt/ ILS

Stipendiat Ragnhild Engdal Jensen mottok pris for beste poster under den årlige konferansen for Association for Educational Assessment Europe. Foto: Modestos Modestou.

På sin årlige konferanse deler Association for Educational Assessment Europe (AEA-Europe) ut en pris for beste poster. Konferansen samler forskere, beslutningstakere og prøveutviklere fra en rekke europeiske land.

Posteren som ble presentert på konferansen har overskriften «You read on screen, I read on paper – are we reading the same text?», og gir en oversikt over Engdal Jensens doktorgradsprosjekt, som går ut på å undersøke i hvilken grad leseprøver på papir og skjerm måler den samme underliggende definisjonen av lesing.

– Ettersom både leseprøven i PISA-undersøkelsen og den nasjonale prøven i lesing nylig har blitt digitale, brukes data fra disse prøvene til å finne ut om mediet prøvene presenteres i har betydning for elevenes resultater, forklarer stipendiaten.

Studie skal gi innsikt i lesing på skjerm og papir

I prosjektet vil blant annet eye-tracking bli brukt for å få en bedre forståelse av elevenes leseprosesser når de leser på papir sammenlignet med skjerm.

– Dette innebærer at elevenes øyebevegelser filmes, slik at man kan se hvordan de prosesserer tekst, sier Engdal Jensen.

Posteren presenterer også resultater fra piloteringen av nasjonale prøver i lesing 2016.

– Her sammenliknes kjønnsforskjeller når elevene leser på papir og på skjerm, og de foreløpige resultatene fra datamaterialet viser at kjønnsforskjellene ser ut til å øke i jentenes favør når prøvene gjennomføres på skjerm.

Publisert 25. nov. 2016 16:35 - Sist endret 27. nov. 2016 11:22