Erasmus-samarbeid mellom lærerutdanninger i Oslo og Athen

Høsten 2015 inngikk Institutt for lærerutdanning og skoleforskning et Erasmus-samarbeid med the Teacher Education Program (TEP) ved det statlige universitetet Athens University of Economics and Business (AUEB) i Athen, Hellas.

Fra venstre: Katerina Galanaki-Spiliotopoulos, Head of International Relations AUEB; Vasiliki Brinia, leder og professor ved TEP-AUEB; Andreas Lund, professor ILS og Janne Th Scheie, universitetslektor ILS. Foto: AUEB

Samarbeidet mellom de to lærerutdanningene har foreløpig resultert i lærerutveksling, forteller universitetslektor Janne Thoralvsdatter Scheie ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS).

I desember holdt Scheie en forelesning for studentene i Athen, der temaet var undervisningsplanlegging. I mars var hun tilbake ved AUEB for å snakke om klasseledelse. Også kollega ved ILS, professor Andreas Lund, har forelest for studentene i Athen. Lund snakket om IKT og læring.

Utveksling av praksis og kunnskap

Studentene som tar den ettårige lærerutdanningen på TEP kommer fra alle fakulteter ved AUEB. TEP tilbys i studentenes 4.studieår. Grunnlegger og daglig leder av TEP-AUEB, Vasiliki Brinia, uttrykker motivasjonen for samarbeidet slik:

Formålet med samarbeidet er å fremme begge universiteters interesser innen pedagogikk og didaktikk, i tillegg til utveksling av gode praksiser og kunnskap. Aktuelle områder er forskningssamarbeid, mulig utveksling av akademiske/ didaktiske artikler og materiale knyttet til akademisk publikasjon, samt akademisk interaksjon og kulturell utveksling utover dette.

Publisert 23. juni 2016 12:58 - Sist endret 19. okt. 2017 13:15