Fremtidig lærerstudent? Slik blir forkurset i matematikk

Universitetet i Oslo er godt forberedt til å ta i mot fremtidige lærerstudenter på forkurs i matematikk i sommer. – Vi skal gjøre det vi kan for at alle som deltar på kurset skal kunne oppnå drømmen om å bli lærer, sier undervisningsleder ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Kirsti Engelien.

Henrik Ræder og Mysa Chu er blant lærerne som står klare til å ta i mot deltakere på forkurs i sommer. Foto: Christian Emil Narvesen/ILS

Henrik Ræder og Mysa Chu er blant lærerne som står klare til å ta i mot deltakere på forkurs i sommer. Foto: Christian Emil Narvesen/ILS

Fra og med høsten er det et krav å ha minimum karakteren 4 i fellesfaget matematikk for å begynne på lærerutdanning i Norge. Universitetet i Oslo (UiO) vil tilby forkurs i matematikk for søkere som har mellom 3 og 3,99 i fellesfaget matematikk (224 timer), og som oppfyller de øvrige opptakskravene. For studenter som har programfag i matematikk fra videregående skole (S1, S2, R1 eller R2) bortfaller karakterkravet i matematikk.

Se video og les mer om forkurset ved UiO

– Ved å kombinere god undervisning og veiledning med digitale læringsressurser, vil vi legge til rette for en best mulig læringsprosess for den enkelte, sier faglig ansvarlig for kurset, Guri Nortvedt.

Nortvedt er førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS). Som forsker på feltet vet hun hva som kreves for å løfte seg fra en 3’er til en 4’er for disse søkerne, og hun er sikker på at de som følger forkurset ved UiO vil bli godt rustet til å bestå den nasjonale prøven 1. august.

– Tidenes beste sommerjobb

Førsteamanuensis Guri Nortvedt ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Foto: Christian Emil Narvesen
Førsteamanuensis Guri Nortvedt ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Foto: Christian Emil Narvesen/ ILS

Ved UiO står det nyutdannede matematikklærere klare til å ta imot deltakerne på forkurset i sommer. De samarbeider med Nortvedt og erfarne lærere fra videregående skole om å utvikle et best mulig kurs. At de dropper egen sommerferie for å bidra på forkurset, tyder på at dette kan være tidenes sommerjobb!

Deltakerne på forkurset vil få god mulighet til å bli kjent med nåværende og tidligere lektorprogramstudenter som gleder seg til å hjelpe dem med forkurset og til å dele sine erfaringer med hvordan det er å være lærerstudent.

Tett faglig oppfølging

Forkurset vil ha ukentlige fellessamlinger der en lærer vil gjennomgå sentrale begreper og anvendelser fra ukens tema. Dette vil gi en god mulighet for repetisjon av lærestoff fra 1P og 2P. Forelesningene følges deretter opp med undervisning i mindre klasser. Her vil det bli anledning til å stille spørsmål, be om at noe gjennomgås og jobbe under veiledning av dedikerte gruppelærere. Det vil også være tilbud om slik klasseundervisning på formiddagene tirsdag til torsdag under hele forkurset, i tillegg til kveldsundervisning to kvelder i uka.  Ved UiO vil vi ha et mingleområde med arbeidsplasser der studentene kan bli jobbe sammen med andre som tar forkurset.

– De som har tatt på seg sommerjobb eller planlagt ferie trenger ikke fortvile, de kan også følge UiOs forkurs på nett, sier Kirsti Engelien. –Der vil deltakerne få tilbakemelding på oppgaver som leveres inn via vår læringsplattform, men vi anbefaler likevel at studentene deltar på så mye som mulig av undervisningen på Blindern.

Tilgjengelige lærere og support

Det vil være lærere tilgjengelige for spørsmål hver morgen og ettermiddag. I tillegg settes det av et eget rom der studentene kan få hjelp til å løse oppgaver ved hjelp av regneark og GeoGebra. Det vil være lærere til stede i det digitale verkstedet hver morgen og ettermiddag, som også kan hjelpe til med å installere GeoGebra på PC-en.

Publisert 10. juni 2016 09:49 - Sist endret 23. juni 2016 18:08