Forkurset i matematikk for lektorstudentene i media

78 personer har meldt seg på forkurset i matematikk ved lektorutdanninga ved Universitetet i Oslo.  Resultatet på den nasjonale prøven 1.august avgjør om de oppfyller det nye kravet for å komme inn på lærerutdanningen.

Fra forkurset dag 2. Foto: Shane Colvin/ Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO

Førsteamanuensis Guri Nortvedt som er faglig ansvarlig for kurset. Foto: Shane Colvin/ Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO. 

Oppmerksomhet i media

Forkuset ved Universitetet i Oslo har fått oppmerksomhet i Aftenposten, Uniforum og NRK Østlandssendingen.

Aftenposten: Ofrer ferien for drømmen om å bli lærer

Uniforum: Tar matematikk for å oppfylla lærardraumen

Masterstudenter og lærere underviser

Det er blant annet masterstudenter og lærere fra den videregående skolen som er hentet inn for å undervise i juli.

– De får nå møte sine framtidige kolleger. Dette er en investering i studentenes eget yrke, samtidig som de får hjelp til å komme ett hakk opp i matte, sier førsteamanuensis Guri Nortvedt til Aftenposten, som er faglig ansvarlig for kurset.

Undervisning på Blindern og på nett

Det er frivillig om man tar undervisningen på skolen eller på nett.

- Vi ønsker likevel at så mange som mulig av studentene kommer så ofte de kan. Vi gir hjelp og veiledning, og tror møtet med de som underviser er viktig. Likevel ser vi at man må ha et fleksibelt opplegg for å få gjennomført dette, sier Nortvedt.  

Motiverte til å fullføre kurset

Nortvedt sier at de som har møtt opp på forkurset er motiverte.

– Vi ser at vi kan jobbe tett, nært og godt sammen med de som ivrer etter å fullføre forkurset. De er klare for å gjøre en innsats, og vi er her for å hjelpe de til å nå målet.

Travel oppstartsuke

Nortvedt forteller at oppstartsuken var travel, men også hyggelig.

– Noen stilte spørsmål i plenum allerede første dag, og det viser at det er et stort engasjement blant de som deltar.

– Sammen får vi til dette, og målet er studentene får godkjent forkurs og har mulighet til å komme inn på lærerutdanning til høsten.

Innført krav om 4

Fra høsten av er det innført krav om minimum 4 i gjennomsnitt i fellesfaget matematikk for å kunne komme inn på lærerstudiet. Tidligere var kravet en 3-er.  

Alle institusjoner med lærerutdanning tilbyr kurs i matematikk til de som har fått ein karakter mellom 3 og 3,99 i gjennomsnitt i fellesfaget matematikk.

 

Av Aina Rødal
Publisert 27. juli 2016 14:07 - Sist endret 27. juli 2016 14:47