ILS-forskere bidrar i internasjonal antologi om teknologi i utdanning

Forskere fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) er blant bidragsyterne i den nylig utgitte antologien "Education and Technology".

Antologien inngår i serien "Major Themes in Education", der forlaget har ønsket å samle de viktigste og mest innflytelsesrike tekstene på ulike felt innen utdanning.

Det er det annerkjente britiske forlaget Routledge som står bak antologien "Education and Technology" (routledge.com) der artiklene ‘Digital Literacy in Upper Secondary School: What Do Students Use Their Laptops For During Teacher Instruction?’ av Marte Blikstad-Balas (ILS) og ‘Exploring "Learning Lives": Community, Identity, Literacy and Meaning’ av Ola Erstad (Institutt for pedagogikk), Gilje Øystein (ILS), Julian Sefton-Green (University of Nottingham) og Kristin Vasbø (ILS) er inkludert.

– Begge artiklene var klare kandidater på dette feltet, forteller Chris Davies fra Oxford University.

Davies har sammen med kollega Rebecca Eynon har vært redaktør for samlingen.

– Tekstene gir viktig innsikt i hvordan elevers utforskning av nye medier og lese- og skriveferdigheter er kontekstmessig betinget, og belyser endringer i læringsmønstre i en digital tid. Erstad et al.’s arbeid med forestillingen om ‘learning lives” representerer et betydelig og originalt bidrag her, og Blikstad-Balas artikkel tar oss et steg videre ved å peke på problematiske aspekter når det tilgjengelige internettet endrer klasseromsdynamikken på måter som ikke nødvendigvis er så synlige som de kanskje burde være.

 

 

Publisert 28. jan. 2016 09:34 - Sist endret 9. mars 2017 14:45