Karsten Korbøl tildelt Undervisningsprisen 2015

Universitetslektor Karsten Korbøl ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning er tildelt Det utdanningsvitenskapelige fakultets pris for fremragende undervisning 2015.

Universitetslektor Karsten Korbøl mottok undervisningsprisen på arrangementet "Helga hele dagen". Foto: Shane Colvin/ UV
Universitetslektor Karsten Korbøl under prisutdelingen på Helga Engs hus. Foto: Shane Colvin/ UV

I juryens begrunnelse, der studentenes vurdering står sentralt, er det blant annet lagt vekt på Korbøls fokus på og imøtekommenhet overfor sine studenter.

Formidling og nyskaping

Universitetslektoren fremheves dessuten som en rollemodell for kommende lærere, gjennom sin evne til å formidle, samt engasjere og aktivisere studentene i sin undervisning.

Prodekan for studier og utdanning Eli Ottesen, som delte ut prisen, pekte på at det denne gang også var prismottakerens evne til nyskaping i undervisningen som skilte ham fra de øvrige kandidatene.

Publisert 21. jan. 2016 19:17 - Sist endret 21. jan. 2016 19:32