Kongens fortjenstmedalje til Anders Isnes

Tidligere instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, dosent Anders Isnes er tildelt Kongens fortjenstmedalje.

Foto: Lise Faafeng, Naturfagsenteret

Isnes mottar utmerkelsen blant annet for sin innsats for naturfaget i skolen og for lærerutdanningen.

Stort engasjement

Nominasjonen ble gjort av Metodistkirken, Naturfagsenteret og Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo.

– Anders Isnes har vist et stort engasjement for lærerutdanningen gjennom hele sin karriere og skapt interesse for naturfagundervisning hos lærerstudenter gjennom mange år som førsteamanuensis, sier instituttleder ved ILS Rita Hvistendahl.

–Han har gjort en betydningsfull innsats som leder av instituttet i en viktig periode da det gikk fra å være et senter til et institutt ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, som ble etablert i 1996. Det er spesielt gledelig at Anders Isnes mottar den velfortjente utmerkelsen nettopp når instituttet kan feire sitt 20-årsjubileum

Medaljen ble delt ut søndag 28. august i Metodistkirken i Oslo der flere tidligere kolleger deltok for å hedre Isnes.

Fag og formidling i sentrum

Utdrag fra ILS' støtte til nominasjonen:

"[Anders Isnes] har særlig gitt viktige bidrag til fagdidaktikk i fysikk, og har vært en fremragende formidler av gode og engasjerende arbeidsmåter i fysikkfaget. Han har inspirert utallige lærerstudenter og lærere, blant annet ved spektakulære og lærerike eksperimenter. Han har holdt en rekke etter- og videreutdanningskurs for lærere og utgitt flere lærebøker i fysikk og naturfag for grunnskolen og den videregående skolen.

Isnes har influert undervisningen i naturfagene i skolen gjennom en rekke sentrale verv, ikke minst som leder av læreplangruppen for naturfag i Kunnskapsløftet og som prosjektleder for læreplangruppene i programfagene i realfag. Han har også vært sentral i arbeidet med å utvikle utdanningen av lærere for ungdomsskolen og videregående skole."

 

Publisert 3. sep. 2016 19:02 - Sist endret 3. sep. 2016 19:02