Lanserer temanummer om lærerutdanning i det 21. århundre

Et program med innlegg fra flere av bidragsyterne ble presentert da Acta Didactica Norge lanserte sitt temanummer "Lærerutdanning i det 21. århundre: tradisjoner, utfordringer, endringer". Utgaven belyser norsk lærerutdanning i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Instituttleder Rita Hvistendahl ønsket velkommen til lanseringsseminar i Niels Henrik Abels hus på Blindern. Foto: ILS

Den siste tiden har læreres kvalifikasjoner vært mye debattert. Samtidig har opptakskrav til ulike lærerutdanninger blitt fastsatt –og endret. Den største endringen i fremtidens lærerutdanning er likevel at den nå blir en femårig mastergrad. Samtidig ser vi en høyere søkning til lærerutdanningene generelt, noe som lover godt for fremtidens lærerutdanning og lærerprofesjon, skriver redaktørene Lisbeth M. Brevik og Britt Oda Fosse i temanummerets editorial.

Dette er derfor et viktig innspill i debatten om fremtidens lærerutdanning. For første gang i Norge har vi en kunnskapsoppsummering om lærerutdanning i det 21. århundre, sier Brevik.

Redaktørene, som begge er førsteamanuenser ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), har samlet bidrag fra forskere ved flere av landets lærerutdanninger. I tillegg inneholder temanummeret inviterte bidrag fra Professor Ian Menter ved University of Oxford og Professor Viv Ellis ved King's College London.

Publisering av temanummeret, her ved redaktører Lisbeth M. Brevik og Britt Oda Fosse. Foto: ILS

Instituttleder ved ILS, Rita Hvistendahl, åpnet tirsdag lanseringsseminaret foran et godt fylt lokale i Niels Henrik Abels hus. Etter en formell publisering ved redaktørene, fikk

publikum høre fra temanummerets ulike deler ved Hege Hermansen (HiOA/UiO), Katrine Nesje (UiO), Nora E. H. Mathé (UiO) og Fredrik Røkenes (NTNU). Deretter holdt Direktør for Kunnskapssenter for utdanning, Sølvi Lillejord, og Professor Emeritus Anne Edwards (Oxford University) key notes.

Lydopptak av key notes:

Under finner du opptak av key notes fra lanseringen

Key note: Leading teachers' professional learning
Professor Sølvi Lillejord, Direktør for Kunnskapssenter for utdanning


Key note: Meeting 21st century challenges for teacher education
Professor Emeritus Anne Edwards, Department of Education, Oxford University

 

Til sammen består temautgven av 20 artikler som belyser norsk lærerutdanning både i et nasjonalt og et internasjonalt perspektiv. Her trekkes linjer mellom Norge, USA, England, Cuba, Chile, Finland, Italia og New Zealand.

Nummeret er inndelt i 4 seksjoner:

A. Design av lærerutdanninger / Teacher education design

B. Partnerskap i lærerutdanningen / Partnerships in teacher education

C. Forholdet mellom vitenskapelig disiplin og skolefag / The relationship between the scientific disciplines and the school subjects

D. Profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdanningen / Professional digital competence in teacher education

Seksjonene B, C og D er inspirert av erfaringer fra ProTed – Senter for fremragende utdanning, og favner temaene fra flere av artiklene i spesialnummeret. Seksjon A er valgt for å presentere de resterende artiklene, som ser på design av lærerutdanninger både nasjonalt og internasjonalt.

Les temanummeret her.
 

Publisert 27. apr. 2016 11:32 - Sist endret 19. mai 2016 08:53