Lektorprogrammet fram på alle områder i Studiebarometeret

Studentene på Lektorprogrammet ved Universitetet i Oslo er mer fornøyd med programmet enn tidligere, viser Studiebarometeret. Studentenes vurdering viser framgang fra 2014 på alle områder i programmet.

– Det er gledelig å se at arbeidet med å implementere ny forskrift gir seg utslag i slike vurderinger fra studentene, sier faglig leder av Lektorprogrammet ved UiO, Kirsti Lyngvær Engelien.

Kirsti L. Engelien. Foto: K. VigestadHvert år kartlegger NOKUT gjennom Studiebarometeret studentenes oppfatninger om kvalitet i studieprogrammene ved universitet og høyskoler. Hele 49 prosent av studentene i 2. og 5. studieår i Lektorprogrammet har svart på undersøkelsen for 2015. Dette er over svargjennomsnittet på 47 prosent. 

Gir gode jobbmuligheter

Studentene vurderer programmet som svært relevant for yrkesutøvelsen, og på spørsmålet om programmet gir gode jobbmuligheter, gir de en poengsum på 4,7 på en skala fra 1-5, der 5 er høyest oppnåelig.

Fra Lektordåp på Helga Engs hus. Foto: ILS
Fra Lektordåp på Helga Engs hus. Foto: ILS

Viktig samarbeid

Engelien framhever også betydningen av samarbeidet med UiOs universitetsskoler og med Senter for fremragende lærerutdanning (ProTed) som viktig for

arbeidet med studiekvalitet. Senteret fikk denne våren forlenget sin status som SFU for fem nye år.

Publisert 2. feb. 2016 15:37 - Sist endret 16. apr. 2019 13:24