Prosjekt om utdanningsprogrammer for skoleledere tildeles midler

Et nytt prosjekt i regi av forskergruppen Curriculum Studies, Leadership and Educational Governance (CLEG) starter nå opp. Prosjektet har som mål å utforske hvordan to verdiorienterte utdanningsprogrammer for skoleledere påvirker skolelederes praksis.

Prosjektet finansieres av Peder Sather Center for Advanced Study, forteller professor Jorunn Møller ved Institutt for lærerutdannig og skoleforskning.

Hun er sammen med Professor Tina Trujillo (UC Berkeley, Graduate School of Education) initiativtaker til prosjektet, som har fått navnet "Assessing the Impact of Leadership

Jorunn Møller. Foto: Shane Colvin/ UV

Preparation in Two Distinct Testing and Accountability Policy Contexts".

Fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vil også postdoktor Ruth Jensen delta i arbeidet. I tillegg ønsker man å rekruttere 4-5 skoleledere fra masterprogrammet i Utdanningsledelse.

Møller forklarer at prosjektet er en pilot og vil se nærmere på to utdanningsprogrammer:

Masterprogrammet/rektorutdanningen som tilbys ved UC Berkeley, har en eksplisitt verdiforankring knyttet til arbeid for sosial rettferdighet i

Tina Trujillo. Photo: University of California, Berkeley.

samfunnet og virker i en kontekst karakterisert ved «high-stakes testing».

Masterprogrammet/rektorutdanningen som tilbys ved Universitetet i Oslo er forankret i den nasjonale læreplanen for grunnopplæringen i Norge som bl.a. har som formål å fremme likeverd, solidaritet, demokrati og likestilling. Denne utdanningen tilbys i en kontekst karakterisert ved «low-stakes testing».

Prosjektperioden vil gå fra 1. juli 2016 til 30. juni 2017.

Publisert 15. juni 2016 13:08 - Sist endret 16. apr. 2018 13:41