Rekordsøking til UiOs lærerutdanninger

Ifølge årets søkertall fra Samordna opptak har UiO nå den mest populære lærerutdanningen på universitetsnivå. Lektor-programmet har hele 2,3 førstevalgssøkere per studieplass, og praktisk-pedagogisk utdanning setter ny søkerrekord i det lokale opptaket ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Både Lektorprogrammet og praktisk-pedagogisk utdanning har svært gode søkertall ved årets opptak. Foto: Shane Colvin/ UV

Både Lektorprogrammet og praktisk-pedagogisk utdanning ved UiO har svært gode søkertall ved årets opptak. Foto: Shane Colvin/ UV

Fremtidens lærere vil til UiO, erklærer Universitetet i Oslo i en pressemelding i dag.

Det har vært en jevnt god økning til Lektorprogrammet ved UiO de senere årene og vi har nå landets mest attraktive lærerutdanning blant universitetene. Lærere utdannet fra UiO får svært gode skussmål når de går ut i jobb og vi samarbeider godt med universitetsskolene, sier rektor ved Universitetet i Oslo (UiO), Ole Petter Ottersen.

Vil til Universitetet i Oslo

Hele 2,3 førstevalgsøkere per studieplass ønsker seg til Lektorprogrammet ved UiO i 2016, det er en solid økning fra 1,9 året før. Det er studieretning realfag og studieretning nordisk som øker mest i popularitet sammenlignet med fjorårets søkertall. Studieretning engelsk og studieretning fremmedspråk opplever også stor pågang med over dobbelt så mange søkere som studieplasser, men det er fortsatt studieretning kultur- og samfunnsfag som er den mest populære studieretningen i Lektorprogrammet med over 3 førstevalgsøkere per studieplass.

– Dette er fantastiske søkertall! -særlig med tanke på at det fortsatt vil være et stort behov for dyktige lærere med høy profesjonskompetanse og solid fagkunnskap i mange år fremover, sier faglig leder av Lektorprogrammet ved UiO, Kirsti Engelien.

– Ved UiO samarbeider fem fakulteter med mål om å tilby landets beste lektorutdanning, slik møter våre studenter de fremste forskerne innenfor de ulike fagområdene. Gjennom det nære samarbeidet med ProTed og våre praksisskoler, bidrar vi til å skape en profesjonsnær og utviklingsorientert lærerutdanning. Dette er styrker ved utdanningen som vi tror søkerne er opptatt av. Vi gleder oss til å ta i mot et nytt kull med dyktige lektorstudenter til høsten.

Rekordtall for praktisk-pedagogisk utdanning

Også praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) opplever særdeles gode tall med hele 1662 søkere. Det er en økning på 36 prosent fra fjoråret, som også var et toppår. Generelt er det en økning av søkere med alle skolefag, og spesielt søkere med matematikk og naturfag.

Instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Rita Hvistendahl er godt fornøyd med tallene:

Det er gledelig at så mange vil bygge på utdanningen sin med lærerkompetanse. Den voldsomme veksten i søkertallene har sannsynligvis sammenheng med at det innføres krav om en mastergrad for å komme inn på PPU fra 2019.

 

Publisert 19. apr. 2016 15:19 - Sist endret 23. mai 2019 13:45