Såkornmidler for å fremme FoU-samarbeid mellom universitetet og universitetsskolene

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo lyser ut såkornmidler for å fremme FoU-samarbeid mellom universitetet og universitetsskolene. Midlene skal bidra til å støtte opp om Universitetsskoleprosjektet og ProTeds utviklingsområder.

Såkornmidlene skal gå til FoU-prosjekter som kan styrke UiO som lærerutdanningsinstitusjon og som utvikler praksisrelevant kunnskap for skolen.  Prosjektene kan være innenfor ett eller flere bestemte fag, eller være rettet mot utvikling av skolen som organisasjon. Vi prioriterer særlig prosjekter som har et tydelig utviklingsfokus på områder som kan komme lærerutdanningen til gode, og som synliggjør hvordan spredning kan gjøres til andre universitetsskoler og partnerskoler. Det er to utlysninger, en der universitetskolene står som søkere og en utlysning der ansatte i lærerutdanningen søker. Det er også mulig å ga sammen om å søke.

Såkornmidlene kan brukes til for eksempel:

  • Utvikling av gode undervisnings- og veiledningspraksiser
  • Å initiere forskningssamarbeid innenfor et felt som er relevant for lærerutdanningen
  • Å utvikle forprosjekter til utarbeidelse av større prosjektsøknader
  • Å etablere møteplasser for planlegging av samarbeidsprosjekter, gjerne knyttet til ProTed
  • Assistanse til datainnsamling

Fremdriftsplan

  • Potensielle søkere melder interesse for å søke og mulig tematikk innen 10. juni i nettskjema for påmelding til søkerseminar (høyrekolonne)
  • Søkerseminar (frokostmøte) fredag 17. juni. Frokostmøte fra kl 8-10. (Påmeldingslink i høyrekolonne)
  • Søknadsfrist 27. juni
  • Tilbakemelding til søkerne senest 12. august
Publisert 10. juni 2016 11:54 - Sist endret 30. sep. 2020 12:47