Studentene svært fornøyd med master i utdanningsledelse

Studentene ved master i utdanningsledelse ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO er svært fornøyd med studieprogrammet sitt, viser Studiebarometeret.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Hvert år kartlegger NOKUT studentenes oppfatninger om kvalitet i studieprogrammene ved universitet og høyskoler gjennom Studiebarometeret.

Studentene gir programmet i utdanningsledelse i sin helhet poengsummen 4,7 på en skala fra 1 til 5, der 5 er høyest oppnåelig.

Jobber for kvalitet

Dette bekrefter at masterstudentene uttrykker høy grad av tilfredshet med studiet, sier professor Eyvind Elstad, leder av Programrådet for utdanningsledelse.

Han understreker at alle som underviser i programmet vil sette kreftene inn for at studentene fortsatt skal oppleve masterprogrammet i utdanningsledelse som et høykvalitetsstudium.

Publisert 3. feb. 2016 10:34