Studiestart for lærerstudentene

Denne uken er det studiestart for Lektorprogrammet og Praktisk-pedagogisk utdanning. Aldri før har så mange nye lærerstudenter startet opp ved Universitetet i Oslo. I årets kull er det særlig en økning av studenter innen realfag.

Undervisningsleder Kirsti Lyngvær Engelien ved årets studiestart for Praktisk-pedagogisk utdanning. Foto: Jonas Nilsen, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Med alle plasser fylt møter over 300 studenter til studiestart på Lektorprogrammet denne høsten. De fem studieretningene kultur- og samfunnsfag, nordisk, realfag, engelsk og fremmedspråk har alle flere kvalifiserte søkere enn det er studieplasser.

Særlig kultur og samfunnsfag peker seg ut som populært blant søkerne. For første gang i år er det også flere kvalifiserte søkere enn studieplasser ved realfag. Nytt av året er også at engelsk er skilt ut fra fremmedspråk som en egen studieretning. Kirsti Lyngvær Engelien, faglig leder ved Lektorprogrammet og undervisningsleder ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), mener det er gledelig at pågangen fortsatt er så stor på studieretning for fremmedspråk.

Tilbud om mentor

Denne høsten vil også alle lektorstudentene få tilbud om å delta i Lektorprogrammets egen profesjonsrettede mentorordning, PROMO.

– Studentene som deltar, vil få en mentor som er en erfaren lærer innen deres faggruppe, forteller Engelien.

– Gjennom møter og skolebesøk får de en unik mulighet til å diskutere faglige spørsmål, og de får innsikt i hvordan dyktige lærere tenker og jobber. Det gir studentene et bilde av hvordan fagkunnskapen de lærer på Blindern brukes i skolen.   

Inspirert av tidligere lærere 

Lektorstudent Emilie Andersen König forteller at hun ønsket noe konkret å jobbe mot da hun søkte studiet:

– Jeg er veldig glad i biologi. En mastergrad innen dette faget åpner for mange jobbmuligheter, og sammen med pedagogikken får jeg muligheten til å jobbe som lærer.

– Jeg hadde helt fantastiske lærere i biologi og kjemi, og kan jeg bli bare halvparten så god som dem har jeg lykkes, sier König.

Emilie Andersen König og Jørgen Grønneberg starter begge ved Lektorprogrammet. Foto: Christian Emil Narvesen/ ILS

Jørgen Grønneberg har tidligere studert juss, men begynner nå ved Lektorprogrammet med studieretning kultur- og samfunnsfag :

– Jeg er veldig glad i mennesker: Jeg er glad i å lære bort, og ikke minst å lære av. Det var også viktig for meg å velge en studieretning med en "vi"-holdning. Her har jeg fått inntrykk av at man heller jobber sammen for å gjøre hverandre gode.

Han nevner faglig dybde som en forventning til studiet:

– Jeg ser frem til å lære både det pedagogiske og det teoretiske i kombinasjon. Og jeg gleder meg veldig til å engasjere meg i lektorstudent-miljøet.

Rekordår for PPU

I år starter ca. 200 nye studenter på Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) heltid. Det er det høyeste opptaket noensinne. Blant studentene er det også her særlig mange realister, og instituttet dobler i år kapasiteten på dette fagområdet. Dessuten har langt flere studenter med norsk fått opptak enn tidligere.

– Det er svært gledelige å ta imot så mange godt kvalifiserte studenter som ønsker å bli lærere. I år var det kamp om plassene, med omtrent 8 søkere til hver studieplass til PPU heltid. Det er et stort behov for dyktige lærere i skolen, så disse studentene vil være ettertraktet. Ved ILS ser vi fram til et nytt studieår hvor målet er å utdanne nye generasjoner med godt forberedte lærere, forteller Engelien.  

Tor Otterholt og Lars Breiby delte erfaringer fra sine PPU-studier. Foto Jonas Nilsen/ ILS

Ved årets oppstart holdt to tidligere studenter på programmet innlegg. Ved å dele sine erfaringer ønsker de å gi nye studenter en god start. Lars Breiby snakket om studentengasjement i tillegg til erfaringer fra sitt studieløp. Tor Otterholt fortalte om hvordan han opplevde å starte ved studiet og kom med noen råd om å komme i gang tidlig:

–  Da jeg startet på PPU hadde jeg liten kjennskap til studiet. Likevel hadde jeg dannet meg et bilde. Jeg var sikker på at dette kom til å bli «a walk in the park». Men etter intensivuka i praksis gikk det egentlig slag i slag. Tiden til å drive med andre ting ble mye mer begrenset enn jeg hadde forestilt meg.

 – Det er helt sentralt at man får forberedt seg. Et eksempel er seminarene. Kvaliteten og utbyttet av gruppesamtaler her blir så mye større når de er basert på fag og pensum og ikke bare utveksling av egne meninger, avslutter Otterholt.

 

Se video fra studiestart:

 

Foto: Shane Colvin/Det utdanningsvitenskapelige fakultet

 

Publisert 17. aug. 2016 12:46 - Sist endret 18. aug. 2016 08:39