Lanserer temanummer om skolelederutdanning og ledelsesutvikling

Utdanning av skoleledere har fått økt oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt de siste 20 årene. Nå lanseres et temanummer av Acta Didactica Norge der søkelyset rettes mot skolelederutdanning og ledelsesutvikling i skolen.

Illustrasjonsfoto: colourbox

Illustrasjonsfoto: colourbox

– Oppmerksomheten rundt temaet de siste årene skyldes blant annet at utøvelse av ledelse er blitt langt mer kompleks sammenlignet med tidligere, forklarer postdoktor Ruth Jensen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Postdoktor Ruth Jensen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Foto: S. Colvin

Jensen er redaktør for temanummeret sammen med førsteamanuensis Kristin Helstad og professor Jorunn Møller. Hun forteller at temanummeret skal gi et bilde av hva skolelederutdanning og ledelsesutvikling er og kan være.

Nasjonale og internasjonale perspektiver

Selv om de fleste av bidragene er skrevet i en norsk kontekst, reflekterer de den internasjonale diskursen om skoleledelsesutvikling og lederutdanning.

– På ulike måter belyser artiklene hva som preger kunnskapen vi har om dette feltet i dag, hva som er dominerende trender i feltet og hva vi vet om forholdet mellom lederutdanning, ledelse i praksis og forskning om disse fenomenene.

– I artiklene tematiseres også hvordan internasjonale trender preger utformingen av skolelederutdanning og ledelsesutvikling i dag. Samtidig sees det nærmere på innholdet i den nasjonale rektorutdanningen, som har vært tilbudt i Norge siden 2009. Noen artikler handler dels om metodiske tilnærminger i utdanning av skoleledere, dels om hvilke læringsprosesser som foregår, og dels om utdanningens relevans.

Tina Trujillo fra University of California, Berkeley, har skrevet en epilog der hun bidrar med et eksternt blikk på feltet. Temanummeret lanseres med et seminar 28. november der flere av forfatterne bidrar med innlegg.

 

 

Publisert 21. nov. 2016 10:50 - Sist endret 1. des. 2016 00:33