Godt samarbeid inspirerer Teach First-studentene

Denne måneden starter 13 ferske studenter som lærere i Osloskolen. I sitt første arbeidsår gjennomfører de også praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Studiestart skaper grunnlag for gode relasjoner. Foran f.h.: Karoline Oen, Vidar Skogvoll, Nora Uggerud, Oda Emilie Nilseng, Mona Øygarden Aasnes, Marie Eide Lien og Celine Eriksen. Bakre rekke f.v.: Peter Berg, Marius Mordal Bakke, Sondre Sandberg, Erlend Gurvin, Simon Gundegjerde og Espen Braastad. Foto: Vidar Skogvoll/ ILS.

– Jeg gleder meg veldig til å starte som lærer til høsten! sier Karoline Oen.

Hun er en av studentene som nylig begynte ved Teach First Norway. Som student skal hun følge et utdannings- og utviklingsprogram, ved siden av nesten full jobb som matematikk- og naturfagslærer i Osloskolen.

Utdanningen består både av undervisning i regi av Utdanningsetaten i Oslo, og lærerutdanning (PPU) ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo. På laget er også Statoil, som spiller en betydelig rolle i utvelgelsen av kandidatene, og i lederutdanningen som kandidatene går igjennom.

Teach First-kandidatene har allerede brukt sommerferien på en intensiv opplæring, først gjennom undervisning på ILS, deretter på et opphold i England, der deler av undervisningen gjennomføres i samarbeid med Teach First UK.

Vil skape gode læringsmiljø

Faglig ansvarlig for programmet ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Øystein Gilje har erfart at kandidatene jobber hardt for å lykkes gjennom begge årene:

– Det mest imponerende er den store innsatsen disse nyutdannede masterstudentene legger i å lære seg det viktigste for å skape et godt læringsmiljø på skolene de skal jobbe på.

De 13 kandidatene starter på sitt sommersemester i samme uke som de andre studentene på PPU heltid avslutter sitt vårsemester. De første dagene har studentene over 10 forelesninger i pedagogikk og didaktikk for at de skal få et første grunnlag og bli kjent med selve studiet.

Faglig ansvarlig Øystein Gilje. Foto: UiO
Faglig ansvarlig for Teach First Norway ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Øystein Gilje. Foto: UiO.

– Dette er viktig før de begynner som lærere, sier Gilje.

– I disse dager møter de sine elever i klasserommet. De vil få mye erfaring på kort tid, og derfor er det alltid spennende å møte dem til undervisning i høstferien.

Både i høstferien og i vinterferien bruker Teach First-studentene skolens fridager til å studere på heltid ved ILS. Der følger de et eget opplegg, men deltar også på noen av de samme forelesningene som studentene på deltids PPU.

Bratt læringskurve for studentene

Karoline Oen forteller at en del av motivasjonen hennes for å søke Teach First-programmet også var å få ledererfaring.

– Jeg ønsker å kunne gjøre en forskjell i livet til barn og unge, og å inspirere og motivere dem til å mestre realfag.

Og oppstarten har vært lærerik, mener hun:

– Det er en veldig bratt læringskurve. Det har hjulpet meg til å få den selvtilliten og kunnskapen i klasserommet som jeg ikke visste at jeg trengte.

– Det viktigste jeg har lært er hvordan jeg som lærer kan påvirke elevenes atferd til noe bedre, i tillegg til å bruke ulike læringsstrategier for å øke elevenes læring betraktelig.

Viktig med gode forberedelser før oppstart i skolen

Ragnfrid Kiplesund Brandt i Utdanningsetaten i Oslo er prosjektleder for Teach First Norway. Hun forteller at det legges mye ressurser i å forberede kandidatene på utfordringen det er å begynne lærerutdanningen rett ut i jobb.

– Vi legger stor vekt på at de skal preppes så godt som mulig for å være klare til å møte elevene.

– Kandidatene er lærevillige og flinke, og kommer til å være med å gjøre en forskjell. Samarbeidet med Universitetet i Oslo og Statoil, samt skoler og universiteter i England er avgjørende for å få dette til, sier Kiplesund Brandt.

Motiverte kandidater

Karoline Oen mener programmets oppstart også har skapt gode relasjoner.

– Jeg har fått mange gode venner blant de andre kandidatene. De kommer til å bety mye for meg i tiden fremover.

Også medkandidatene Vidar Skogvoll, Sondre Sandberg og Mona Aasnes ser frem til oppstarten som lærere. De har alle en master innenfor realfag, både fra UiO og andre utdanningsinstitusjoner i Norge.

– Teach First er et veldig interessant program, nettopp fordi man går rett på læreryrket. Jeg er drevet av det å undervise, så det at jeg faktisk kan ta utdannelsen samtidig som jeg underviser er kjempebra, sier Skogvoll.

Sondre Sandberg er enig:

– Jeg har lyst til å bidra til at unge som ikke har fått kjenne på suksessfølelse skal få muligheten til det. Det er utrolig fint å begynne å jobbe som lærer mens jeg får ta praktisk-pedagogisk utdanning og følge et eget mentoropplegg.

– Og dessuten gir programmet et verdifullt bidrag til karriereutviklingen, avslutter Mona Aasnes.

Publisert 30. aug. 2017 14:52 - Sist endret 8. nov. 2017 16:57