ILS vokser

– Med et like høyt antall tilsettinger som i toppåret 2015 bidrar også 2016 til en historisk styrking av virksomheten ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, sier instituttleder Rita Hvistendahl.

Instituttleder Rita Hvistendahl (bildet) mener instituttets vekst vil være med på å heve kvaliteten på studieprogrammene innen lærerutdanning og utdanningsledelse ytterligere. Foto: S.R. Nielsen/ ILS.

Hvistendahl mener instituttets vekst vil være med på å heve kvaliteten på studieprogrammene innen lærerutdanning og utdanningsledelse ytterligere. Foto: S.R. Nielsen/ ILS.

I 2016 økte Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) staben med 8 faste vitenskapelige, 20 midlertidige vitenskapelige og 1 administrativ tilsetting.

Vil prege utdanning og forskning

Flertallet av de nytilsatte kommer fra stillinger ved andre institusjoner, mens noen er kjent på instituttet fra før.

– Vi ser at både 2015 og 2016 vil gå inn i ILS' historie som de to store tilsettingsårene, og prege undervisningen og forskningen ved instituttet i flere tiår framover, sier Hvistendahl.

– Med alle disse tilsettingene vokser instituttet. I 2016 ble det utført 133 årsverk ved ILS mot 112 året før. De siste fem årene har veksten vært ca. 40 årsverk. Det er tilsatt særlig mange førsteamanuenser.

Styrker mulighetene nasjonalt og internasjonalt

Instituttlederen mener tilsettingene bidrar til å heve kvaliteten ytterligere på instituttets studieprogrammer innenfor lærerutdanning og utdanningsledelse.

–Og de styrker mulighetene for å kunne hevde seg i konkurransen om nye forskningsprosjekt nasjonalt og internasjonalt, sier hun.

Samtidig med tilsettingene har gjennomsnittsalderen på de ansatte sunket fra 48 til 43 år.

–Det er en glede å kunne knytte så mange dyktige forskere og forelesere til instituttet, og det er inspirerende å se at ILS er en attraktiv arbeidsplass som trekker til seg de beste kreftene på sine områder, sier Hvistendahl.

Tilsettinger ved ILS i 2016

Første halvår

Førsteamanuensis Greta Bjørk Gudmundsdottir (profesjonsrettet praksis)

Førsteamanuensis Kari Beate Remmen (geografi- og geofagdidaktikk)

Førsteamanuensis Kirsten Foshaug Vennebo (utdanningsledelse og skoleutvikling)

Professor II Megan Tschannen-Moran

Førsteamanuensis II Tina Trujillo

Postdoktor Hege Hermansen (pedagogikk)

Postdoktor Jelena Radisic (Enhet for kvantitative utdanningsanalyser - EKVA)

Postdoktor Ida Katrine Hatlevik Riksaasen (pedagogikk)

Postdoktor Tobias Fredlund (forskningsprosjektet REDE)

Stipendiat Roar Stovner Bakken (matematikkundervisning)

Stipendiat Ingrid Miriam Rodrick Beiler (engelskdidaktikk)

Stipendiat Ida Lodding Gabrielsen (forskningsprosjektet LISA)

Stipendiat Silje Kristin Gloppen (utdanningsledelse)

Stipendiat Vanja Røkkum Jahnsen (norskdidaktikk)

Stipendiat Jennifer Maria Luoto (forskningsprosjektet LISA)

Stipendiat Camilla Gudmundsdatter Magnusson (forskningsprosjektet LISA)

Stipendiat Annelie Ott (samfunnsfagdidaktikk)


Andre halvår

Førsteamanuensis Gerard Doetjes (fremmedspråkdidaktikk)

Førsteamanuensis Torunn Aanesland Strømme (pedagogikk)

Førsteamanuensis Crina Damsa (pedagogikk)

Forsker Julius Bjørnsson (Enhet for kvantitative utdanningsanalyser - EKVA)

Forsker Ove Edvard Hatlevik (Enhet for kvantitative utdanningsanalyser - EKVA)

Førstelektor Kirsten Marie Hartvigsen (religions- og etikkdidaktikk)

Universitetslektor Jeff Hall (utdanningsledelse)

Universitetslektor Gøril Brataas (norskdidaktikk)

Universitetslektor Silje Førland Erdal (samfunnsfagdidaktikk)

Universitetslektor Geir Ove Halvorsen (samfunnsfagdidaktikk)

Universitetslektor Maren Omland (norskdidaktikk)

Universitetslektor Erik Ryen (lærerutdanning)

Førstekonsulent Rita Smith (Rektorutdanningen/ Utdanningsledelse)

 

Publisert 25. jan. 2017 14:41 - Sist endret 26. juli 2019 11:14