– Populære lærerstudier med faglig sterke studenter preger årets studiestart

Denne uka ønskes godt over 500 nye lærerstudenter velkommen med faglige og sosiale aktiviteter ved Universitetet i Oslo.

Helga Eng-bygget med mange studenter samlet i fint vær.

Høy aktivitet og god stemning i semesterstartuka på Blindern. Foto: Christian E. Narvesen/ILS

Det blir mye liv på Blindern når hundrevis av lærerstudenter inntar campus. Universitetet i Oslo (UiO) er landets største lærerutdanner for trinn 8-13. I tillegg til studentene som nå starter opp ved Lektorprogrammet og praktisk-pedagogisk utdanning(PPU) heltid, er fire kull med lektorstudenter og PPU deltids studenter godt i gang med sin utdanning ved UiO.

Studenter med gode faglige utgangspunkt

Årets studiestart viser at lærerstudiene ved UiO er attraktive og tiltrekker seg faglig sterke studenter, mener undervisningsleder Kirsti Engelien ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning:

– Lektorprogrammet har opplevd en jevn økning i de siste årene, både når det gjelder søkerantall og antall førstevalgstudenter som ønsker å studere ved UiO. Det blir også stadig mer krevende å komme inn på studiene.

– Denne høsten ser vi særlig en økning for studieretningen for nordisk, der poenggrensen for ordinær kvote har økt fra 40 poeng i 2016 til 46,3 i 2017, sier Engelien.

Portrett av kvinnelig student
Veronica Søgaard valgte Lektorprogrammet og UiO på grunn av fagkombinasjonen. Foto: Christian E. Narvesen/ILS

Også praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) har høye søkertall, og flertallet av de som nå starter har mastergrad og to skolefag.

– Det er gledelig å ønske velkommen godt kvalifiserte og faglig sterke studenter til både Lektorprogrammet og PPU, sier Engelien.

Lektorstudent i nordisk og samfunnsfag Veronica Søgaard forteller at hun studerte sosiologi og antropologi i Australia, da hun fant ut at hun ønsket seg tilbake til Oslo:

- Det var på Lektorprogrammet jeg fant den perfekte studiekombinasjonen for meg med norsk og samfunnsfag. Jeg er selv veldig glad i å analysere tekster, men vet at det er mange elever som syns det er vanskelig å like. Jeg har lyst til at de skal oppleve at det både er et spennende fag og et fag som gir dem mye viktig videre i livet.

En oppstart med mye aktiviteter

Sammen med nærmere 320 ivrige lektorstudenter har Søgaard funnet sin faddergruppe utenfor Helga Engs hus, klar for arrangementene under studiestart. På programmet for studentene denne uken står blant annet velkomstmøte, forskerforedrag, lærerbad og lektordåp.

– Jeg ser frem til alle forberedelsene før vi skal ut i skolen, og ikke minst alle opplevelsene i praksis. Også gleder jeg meg veldig til å bli lærer til slutt.

-  Men først skal jeg være med faddergruppen min, bli kjent med dem og forstå hvordan Universitetet fungerer.

Rett på sak for studentene som begynner på PPU

Allerede første dag får studentene på praktisk-pedagogisk utdanning heltid en smakebit på studiet. Gjennom et video-case og diskusjon i grupper introduseres de for analyse av undervisning og elevers læringsprosesser. 

–  Formålet er å gi studentene en forsmak på klasseromsobservasjon, som er en sentral arbeidsmetode og en viktig ferdighet i læreryrket, sier emneansvarlig for PPU3210 Torunn Aanesland Strømme.

– Studentene gir også uttrykk for at disse aktivitetene er spennende og utfordrende, og at det er nyttig å lære om observasjon som verktøy allerede ved studiestart.

Til åpningsmøtet for PPU er to tidligere studenter invitert til å gi sine råd til de nye studentene. En av dem er Hanna Sommerstad, som fullførte PPU heltid for ett år siden og som nå jobber som lærer i Osloskolen. Hun oppfordrer det nye kullet til å systematisk samle gode eksempler underveis i studiet, Sommerstad mener også at studentene har fordel av den praksisnære organiseringen av PPU:

– Som student får du da øvd deg og prøvd deg på alle de ulike oppgavene som følger læreryrket.


Saken er oppdatert.

Publisert 17. aug. 2017 10:35 - Sist endret 17. aug. 2017 20:29