Skoleforsker inn i Akademiet for yngre forskere

Som første skoleforsker og forsker fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV) tas førsteamanuensis Marte Blikstad-Balas opp til Akademiet for yngre forskere.

Det er viktig at organisasjonen jobber tettere på skolen, og at unge får gode erfaringer med forskning tidlig, mener førsteamanuensis Marte Blikstad-Balas. Forskeren er avbildet på universitetet. Foto: Shane Colvin/ UV.

Det er viktig at organisasjonen jobber tettere på skolen, og at unge får gode erfaringer med forskning tidlig, mener førsteamanuensis Marte Blikstad-Balas. Foto: Shane Colvin/ UV.

Fredag ble det offentliggjort at 14 nye forskere tas inn, blant dem Blikstad-Balas fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning:

– Akademiet har flere viktige oppgaver knyttet til forskning og forskningspolitikk, og jeg ser frem til å kunne delta i et så sterkt tverrfaglig miljø. Jeg jobber selv på tvers av fag, og liker å sette meg inn i hvordan andre forskere jobber, både tematisk, teoretisk og ikke minst metodisk, sier Blikstad-Balas.

Vil øke engasjementet for forskning blant unge

Hun er godt fornøyd med at det nå tas opp en skoleforsker, og mener det kan bidra i arbeidet med å øke rekrutteringen til forskeryrket:

 –  Med det forsterkede fokuset på kritisk tenkning og vitenskapelige metoder i ny overordnet del av læreplanen er det helt betimelig at Akademiet jobber enda tettere mot skoler for å øke engasjement for forskning. Her er det helt avgjørende at elever får gode erfaringer med forskning tidlig!

Fokuserer på formidling og forskningspolitikk

Akademiet ble opprettet etter initiativ fra Det Norske Videnskaps-Akademi. Formålet er å være en tverrfaglig og forskningspolitisk møteplass for yngre forskere. Organisasjonen skal være en pådriver for nyskapende forskningsformidling, og er del av internasjonale nettverk for unge akademier. Søkere må kunne vise til betydelig og selvstendig vitenskapelig eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og ha markert seg innenfor eget fagfelt.

– Marte Blikstad-Balas er en svært engasjert forsker med erfaring fra både forskningspolitikk og formidling. Hun har en interessant forskerprofil, spennende tanker og vil utvilsomt bidra positivt til Akademiet i årene som kommer, sier Kyrre Eeg Emblem som leder innvalgskomiteen.

En tydelig stemme i utdanningsforskningen

Dekan Sten Ludvigsen ved UV-fakultetet mener utdanningsforskningen er et viktig tilskudd til organisasjonens virke:

– Utdanningssektoren er stor og avgjørende for samfunnsutviklingen, derfor er det veldig bra at utdannings- og læringsforskningen kan bidra inn i akademiets arbeid, sier dekan Sten Ludvigsen.

– Marte Blikstad-Balas er en klar og tydelig stemme i forskningen på hvordan barn og unge lærer, deres fremtid og utvikling. Hennes arbeid er med på å fornye dette forskningsfeltet med nye problemstillinger og nye forskningsmetoder.

Publisert 20. okt. 2017 16:09 - Sist endret 20. okt. 2017 16:09