Nå kan du søke stipend for å ta master i utdanningsledelse

Er du interessert i inkludering og likeverd, og hva vi kan lære av skolene som jobber best med dette? Nå kan du søke stipend til masterprosjekt for å forske på disse skolene.

Hva gjør skolene som lykkes med likeverd og inkludering? Foto: Alex Tufte/UiO

Dronning Sonjas skolepris blir hvert år delt ut til en skole som utmerker seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) følger nå opp ved å lyse ut et stipend som gis til å undersøke, klargjøre og dokumentere hva vi kan lære av det arbeidet som er gjort ved de ulike vinnerskolene når det gjelder likeverd og inkludering.

– Arbeidet med likverd og inkludering er en nøkkel til å forme fremtidens skole, sier ILS' Kristin Flood Strøm.

– Målet må være å skape et åpent og inkluderende læringsmiljø for alle.

Det er ILS som lyser ut stipendet, men datamateriale står oppdragsgiver for, som er Utdanningsdirektoratet (Udir). Udir tilbyr også både faglig kontaktperson og tilgang til litteratur og kildemateriale.

Se hele utlysningen med prosjektbeskrivelse, og hva du må gjøre for å søke.

 

Av Trine Smestad
Publisert 27. sep. 2017 14:50 - Sist endret 27. sep. 2017 15:22