– Tyskfaget må være i takt med tiden

Under overskriften «Ungdommens læringsunivers» skal Norske tysklærerdager 2017 gi påfyll for lærere gjennom forelesninger og workshops.

De ulike workshopene under konferansen tematiserer blant annet undervisningsopplegg med utgangspunkt i gjenkjennelig tematikk for elevene. Illustrasjonfoto:colourbox

Målet for konferansen er å bidra med faglig oppdatering og være et møtested for tysklærere i ungdomsskolen og videregående opplæring, forklarer Førsteamanuensis Gerard Doetjes ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS):

– Det er viktig for tyskfaget at innholdet i timene og arbeidsmåtene er i takt med tiden, og årets tema og workshops legger opp til nettopp det.

– Vi jobber med digitale hjelpemidler, og vi jobber konkret med undervisningsopplegg som prøver å møte elevene på områder som opptar de, sier Doetjes.

Hvor går tyskfaget?

Bak arrangementet ligger et samarbeid mellom Tyskforum, Goethe-Institut Norwegen, samt Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, som er vertskap for aktivitetene.

Førsteamanuensis Gerard Doetjes ved ILS. Foto: S.R.Nielsen/ ILS

De faglige foredragene vil handle om fagets framtid og om skriftlig eksamen.

– I mitt foredrag om faget fremover prøver jeg å skissere noen mulige utviklingsretninger. Utgangspunktet er nyere forskning om blant annet bruk av IKT og om integrering av språkfag og andre fag.

– Blant annet vil jeg med Ludvigsen-utvalgets rapport som bakteppe diskutere hvordan vi kan realisere dybdelæring i fremmedspråk generelt, og tyskfaget spesielt. Jeg trekker også inn forskning som viser at språkopplæring kan tjene på økt grad av nettbasering.

Undervisning med aktuell tematikk for elevene

I løpet av programmet deltar også alle i workshops med titlene "smaken av Sveits", "idrettsnasjonen Østerrike" og en workshop med fokus på digitale hjelpemidler: "Bring your own device".

– Et spørsmål som har stått på dagsorden lenge er hvordan en kan ha en så praktisk som mulig tilnærming til faget og som er tilpasset elevenes ulike forutsetninger samtidig som elevens skal oppnå faglige mål som er nokså ambisiøse, sier Doetjes.

– De ulike workshopene bidrar til dette gjennom å vise undervisningsopplegg med utgangspunkt i gjenkjennelig tematikk for elevene, og som det er mulig å knytte ulike praktiske språklæringsaktiviteter til. I workshopen «idrettsnasjonen Østerrike.» utarbeider lærerne f.eks. aktiviserende undervisningsopplegg med utgangspunkt i avisartikler om idrett.

Publisert 26. okt. 2017 07:43 - Sist endret 26. juli 2019 11:36