Utdanningsledelse skårer høyt for tredje år på rad

Studentene ved masterprogrammet i utdanningsledelse er fornøyd med studieprogrammet sitt, viser Studiebarometeret. Spesielt gir studentene høy skår for tilbakemeldingene de får i løpet av studiet.

Både kvaliteten på tilbakemeldingene og studiet generelt får høy poengsum hos studentene. Illustrasjonsfoto: colourbox.

Illustrasjonsfoto: colourbox.

Hvert år kartlegger NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - studentenes oppfatninger om kvalitet i studieprogrammene ved universitet og høgskoler gjennom Studiebarometeret. For tredje år på rad gir studentene programmet i utdanningsledelse i sin helhet poengsummen 4,7 på en skala fra 1 til 5, der 5 er høyest oppnåelig.

Opplever god oppfølging

Spesielt gir Utdanningsledelse-studentene høy poengskår til kvaliteten på og antallet tilbakemeldinger de får på arbeidet sitt fra faglig ansatte. Både kvaliteten på tilbakemeldingene fra de faglig ansatte og antallet tilbakemeldinger får 4,3 poeng.

– Studentenes gjennomsnittlige tilfredshet i Studiebarometeret generelt ligger på 3,1 for tilbakemeldinger fra faglig ansatte og 3,3 for antall tilbakemeldinger. Da er dette ekstra gode nyheter, sier instituttleder Rita Hvistendahl ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Opptatt av å opprettholde kvalitet

– Faggruppen for utdanningsledelse arbeider systematisk med å opprettholde god kvalitet i studiet, og det er hyggelig å se at studentene er fornøyd med den innsatsen som de fagansatte gjør i undervisning og veiledning, sier leder av Programrådet for masterprogrammet utdanningsledelse, professor Eyvind Elstad.

– Vi opplever høyt engasjement i undervisningen fra studentenes side, og da er det rett og slett ekstra stimulerende å undervise og veilede studenter.

Publisert 16. feb. 2017 15:14 - Sist endret 18. okt. 2019 12:50