Videosatsing på ILS blir kompetanse-hub ved UiO

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) er tildelt midler som kompetansepunkt for IT i forskning ved Universitetet i Oslo.

Samarbeidet i VideoHub-satsingen skal videreutvikle støttestruktur for bruk av video i forskning ved UiO. Illustrasjonsfoto: colourbox.

I spissen for satsingen VideoHub står professor Kirsti Klette og senioringeniør Torgeir Christiansen ved ILS.

Kirsti Klette ved ILS. Foto: UiO.

Prosjektet bygger blant annet på arbeidet som er gjort med Teaching Learning Videolab (TLVlab) ved instituttet, og det nasjonale infrastrukturprosjektet eInfrastructure for Video Research, et nettverk etablert med flere enheter ved UiO.

Vil bistå flere UiO-forskere

Organiseringsformen det gis midler til betyr at instituttets satsing blir sentrum og hovedkoordinator, også kalt en «hub», for et samarbeid på dette feltet. «Nodene» er mindre enheter rundt på UiO med spesialkompetanse: innen helseforskning, video for bruk i utdanning, språkforskning, musikk/bevegelsesforskning og forskning på undervisning og læring.

Slik kan man nå bredere ut, forklarer Christiansen:

Torgeir Christiansen ved ILS. Foto: UiO.

– TLVLab gir støtte til forskere som arbeider med audio- og videodata i sin forskning. Her bistår vi i hele prosessen fra planlegging av prosjektet og innhenting av datamateriale, til analyse og lagring av materialet.

– At vi nå får status som «hub» med tilhørende «noder» betyr at vi kan favne enda flere av UiOs forskere, og videreutvikle det gode samarbeidet vi har mellom den enkelte forsker og teknisk ekspertise på tvers av enheter, sier Christiansen.

Nodene er:

  • Helseforskning: HELSAM (MED), NORMENT (SFF på MED), PSI (SV), MultiLing (HF).
  • Video for bruk i utdanning: PSI (SV), ILS Lektorprogrammet (UV), KLINMED, IMB (MED), (ODONT).
  • Språkforskning: ILOS, TekstLab, ILN (HF), MultiLing (SFF på HF), ISP (UV), KLINMED (MED), NORMENT (SFF på MED).
  • Musikk/bevegelsesforskning: IMV (HF), RITMO (SFF på HF), Multiling (HF), PSI (SV), HELSAM (MED).
  • Forskning på undervisning og læring: ILS, ISP, IPED (UV), PSI (SV) Naturfagsenteret (MN), KLINMED (MED).

Behov for samarbeid om løsninger for videoforskning

Tildelingen foretas av Universitetets senter for informasjonsteknologi og gir 4,2 millioner over 3 år. Fagrådet legger i tildelingen vekt på grunnlagsarbeid som er lagt ned i Videolab og eVir-prosjektene ved ILS. I tillegg pekes det på at søknaden favner bredt ved UiO, og viser til et behov for og ønske om bedring av eInfrastruktur og samarbeid om gode løsninger.

– Dette er av stor betydning for statusen til lab-en vår og vil ha mye å si for den videre utviklingen av den. Videoanalyse er en forskningsmetode som tas stadig mer i bruk. Instituttet har allerede mye kompetanse på området, og vi vil nå kunne fortsette å bygge ut satsingen, sier instituttleder Rita Hvistendahl ved ILS.

Publisert 1. nov. 2017 16:42 - Sist endret 7. juli 2021 13:05